Press releases

Erfgoeddag CVAa - Foto Raphaël Verwilghen - Ontwerp campagnebeeld Griet Stellamans - (c) SABAM Belgium 2014

Wereldtentoonstellingen zijn bij uitstek momenten waarbij over de grenzen gekeken wordt.

RE:Work Brussel. Ruimte voor industrie, logistiek en groothandel in de stad, rond de vroegmarkt, Neder over Heembeek,

RE:Work toont het resultaat van een internationale masterclass waar 38 studenten uit Brussel, Barcelona, Manchester en Bordeaux aan meewerkten.
 

In the exhibition ‘Pasticcio – Continuity in European architecture’, the Flemish Architecture Institute and deSingel bring together a group of seven contemporary European architects who all work outside the mainstream.
De Universiteit Antwerpen faculteit Ontwerpwetenschappen en het Vlaams Architectuurinstituut bundelen opnieuw de krachten; onder de titel 'NL-VL RESET 2014' onderzoeken we hoe architecten in Nederland het vak van de architectuur herdenken tegen de ac
Met de tentoonstelling ‘Pasticcio - Continuïteit in de Europese architectuur' brengen het Vlaams Architectuurinstituut en deSingel een groep van zeven hedendaagse Europese architecten samen die buiten de mainstream werken.
Poster Architecture Day 2013 (c) Arno Roncada

Is Flanders becoming one big park city? Do all urban gardens together match the power of a nature preserve? Are high-rises the best solution for the lack of affordable land for development? How can a factory be combined with a shopping district?

Campagnebeeld Dag van de Architectuur (c) Arno Roncada
Wordt Vlaanderen één grote parkstad? Hebben alle verkavelingstuinen samen de kracht van een natuurgebied? Is hoogbouw de beste oplossing voor het gebrek aan betaalbare bouwgrond? Hoe combineer je een fabriek met een winkelstraat?

The sixth edition of Architecture Day will focus on Flanders’ urbanised landscape. 

De zesde editie van de Dag van de Architectuur focust dit jaar op het verstedelijkte landschap van Vlaanderen.

Van de Velde in Zwitserland (Archief Verwilghen, KU Leuven)

Honderdvijftig jaar na de geboorte van architect en kunstenaar Henry van de Velde grijpen het Centrum Vlaamse Architectuurarchievende

Pagina's

Corporate partners

Retail Estates

Project partners

Cultural partners