Christoph Grafe nieuwe directeur van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi)

Christoph Grafe, directeur Vlaams Architectuurinstituut (VAi)

Het bestuur van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) heeft het genoegen om de benoeming van dr. ir. Christoph Grafe (Bremen, 1964) als nieuwe directeur aan te kondigen. Grafe is als wetenschapper, docent en publicist regelmatig betrokken  geweest bij de architectuurcultuur in Vlaanderen.

Christoph Grafe studeerde architectuur aan de TU Delft en architectuurgeschiedenis en -theorie aan de Architectural Association School in Londen en was werkzaam als architect in Amsterdam. Hij is redacteur van het Nederlandse architectuurtijdschrift OASEen The Journal of Architecture. In zijn proefschrift behandelde hij de relatie tussen cultuurpolitiek en architectuur in Europa na 1945. Als Universitair hoofddocent geeft hij sinds 2000 samen met Tony Fretton vorm aan de leerstoel Architectonisch Ontwerpen/Interieur aan de T.U Delft. Christoph Grafe zal ook in de toekomst zijn academische werkzaamheden verder zetten en zich daarnaast richten op een grotere publiekswerking.

Als publicist en wetenschapper heeft Grafe een reeks initiatieven ontwikkeld die zich op een kritisch debat over architectuur en de cultuur van het bouwen richten en daarbij zowel het academische als het bredere publiek aanspreken. Vanuit zijn visie op architectuur als een gemeenschappelijk cultureel bezit zal Grafe het profiel van het Vlaams Architectuurinstituut als bemiddelaar en aanjager van het architectuurdebat versterken.

Hierbij zal het VAi een actieve samenwerking zoeken met de Vlaams Bouwmeester, de architectuuropleidingen, de media en de culturele instellingen. Grafe zal zich bijzonder inzetten om de internationale zichtbaarheid van de Vlaamse architectuur verder te vergroten en de uitwisseling met architecten, kunstenaars en critici uit de omringende Europese landen te stimuleren.

Het bestuur van het Vlaams Architectuurinstituut en Christoph Grafe verheugen zich op een productieve samenwerking en de ontwikkeling van het VAi in de komende jaren.

Vlaams Architectuurinstituut (VAi)
Jan van Rijswijcklaan 155, B-2010, Antwerpen
www.vai.be
Voor meer info contacteer Marion Witteveen, marion.witteveen@vai.be, +32(0)3.242.89.70

The Board of Directors of the Flemish Architecture Institute has the pleasure of announcing the appointment of Dr. Ir. Christoph Grafe (Bremen, 1964) as the new director of the VAi. In his role as academic, writer and  educator Grafe has, over the past years, frequently been contributed to Flemish architectural culture.

Christoph Grafe (Bremen, 1964) studied architecture at TU Delft in the Netherlands and in the Histories and Theories Programme at the Architectural Association School in London and worked in architectural practice in Amsterdam. He has been working as an editor with the architectural journal OASEand as board member of the The Journal of Architecture. His PhD dissertation focussed on the architecture of post-war public buildings for culture and their socio-political context. He is an Associate Professor at TU Delft and collaborated with Tony Fretton on the direction of the chair of Architectural Design and Interiors. He will continue his academic activities in the future and use this expertise to raise public awareness for architecture.

Both as a writer and academic Grafe has developed numerous initiatives for fostering the critical debate on architecture and the culture of building, addressing the professional and academic audience as well as  the wider interested audience. Informed by his vision of architecture as common cultural heritage Grafe will work towards strengthening the profile of the VAi as a mediator in the debate on architecture. In its policy the VAi will seek to address questions and concerns in wider society that affect architecture, in an active collaboration with the Vlaams Bouwmeester (Flemish state architect), the schools of architecture, the media and cultural institutions. He will develop new initiatives to raise the international profile of Flemish architecture and in order to stimulate a productive exchange with architects, artists and writers across Europe.

The Board of Directors of the Flemish Architecture Institute and Christoph Grafe look forward to a productive collaboration over the next years.

Vlaams Architectuurinstituut (VAi)
Jan van Rijswijcklaan 155, B-2010, Antwerp
www.vai.be
for more information please contact Marion Witteveen, marion.witteveen@vai.be, +32(0)3.242.89.70

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub