persbericht BWMSTR Label. We kopen samen den Oudaan

DOWNLOAD PERSBEELDEN
DOWNLOAD PERSDOSSIER

DE BURGER ALS PROJECTONTWIKKELAAR


Het Vlaams Architectuurinstituut start dit najaar met een goednieuwe tentoonstellingsreeks. BWMSTR Label, naar het gelijknamige instrument van de Vlaams Bouwmeester, toont architectuurprojecten die maatschappelijk het verschil maken. Het collectief We kopen samen den Oudaan geeft de aftrap en lanceert meteen een taskforce voor de ontwikkeling van een Open Promotor Platform (OPP), een vastgoedonderneming voor u en ik.  

De burger wil zijn stad mee vormgeven
In 2015 lanceerde het collectief We kopen samen den Oudaan een oproep om de Oudaan, de Antwerpse politietoren, te kopen. Het collectief (onderzoeksbureau ndvr en tal van geëngageerde Antwerpenaren met diverse expertises) wilde met de oproep de utopische plannen die architect Renaat Braem met de toren voor ogen had, nieuw leven inblazen. Seppe De Blust, een van de initiatiefnemers van We kopen samen den Oudaan, herinnert zich nog goed hoe de bal aan het rollen ging: “Bij de bekendmaking van de verkoop hadden we meteen het gevoel: hier moeten we iets mee doen. Dat gevoel werd al gauw een slagzin: we kopen samen den Oudaan! Nog dezelfde avond riepen we een Facebookpagina in het leven. Na enkele dagen hadden we al 3000 likes.” Er werd een manier bedacht om alle gelijkgezinden te binden en een gemeenschappelijk financieel plan kwam tot stand.

Ondertussen is de Oudaan verkocht aan een projectontwikkelaar en zal de toren dus niet verdeeld worden onder de ‘aandeelhouders’ van We kopen samen den Oudaan. Maar voor de bedenkers van het collectief stopt het daarbij niet. Mede-initiatiefnemer Maarten Desmet: “Voor ons is het duidelijk dat de burger zijn stad mee wil vormgeven. Met ons initiatief wilden we de toren teruggegeven aan de Antwerpenaar. Maar de Oudaan is niet uniek. Ook in andere steden zijn er sites en gebouwen die door hun ligging, bestemming of statuut moeilijk te (her)ontwikkelen zijn en waarbij burgerparticipatie soelaas kan brengen.” De uitdaging om een meer publieke vorm van ontwikkeling te bedenken, legt een aantal fundamentele vragen bloot en die wil het collectief nu op een grotere schaal aanpakken.

Een Open Promotor Platform als Airbnb van de vastgoedmarkt
De tentoonstelling BWMSTR Label. We kopen samen den Oudaan toont ontwikkelingsmogelijkheden voor de Oudaan en stimuleert tegelijkertijd het maatschappelijk debat over nieuwe vormen van publieke ontwikkeling, cofinanciering en gedeeld ruimtegebruik. Workshops en een reeks publieke debatten maken van de tentoonstelling een ‘living lab’ waarin de curatoren 3 maanden lang ruimte bieden voor uitwisseling en experiment. Met verschillende partners werken ze een business case uit voor een Open Promotor Platform (OPP), een instrument om stedelijke ontwikkeling toegankelijk te maken voor alle actoren in de maatschappij met als einddoel de Airbnb, Uber of Etsy te worden van de vastgoedmarkt. Het resultaat van deze oefening zal te zien zijn tijdens de finissage op 11 januari 2017.
 

Reeks publieke debatten


Over de tentoonstellingsreeks BWMSTR Label
Met het BWMSTR Label wil de Vlaams Bouwmeester vernieuwende en beleidsrelevante ideeën oppikken, en zo (ontwerpend) onderzoek ondersteunen in de beginfase. In 2016/17 toont het Vlaams Architectuurinstituut de resultaten van een selectie van de BWMSTR Labels in de wandelgangen van deSingel. 

Vernissage en panelgesprek
Gratis panelgesprek op dinsdag 18 oktober 2016 in de Muziekstudio om 20 uur. 
Sprekers: presentatie door We kopen samen den Oudaan, interviews met 15 betrokkenen en een reflectiemoment met Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck.

Schrijf je hier in

Praktisch
Open van woensdag tot zondag van 14 tot 18 uur en bij avondvoorstellingen, gesloten op maandag, dinsdag en feestdagen

Colofon
productie 
Vlaams Architectuurinstituut en deSingel Internationale Kunstcampus
curator We kopen samen den Oudaan
in samenwerking met Team Vlaams Bouwmeester
met de steun van de Vlaamse overheid

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Project partners

Cultural partners