PERSBERICHT Projecties 6: Van verbeelding tot stad

‘Van verbeelding tot stad’ focust op ontwikkelingsproces van een stad

ANTWERPEN ALS LABO VOOR DE STAD VAN DE TOEKOMST

Hoe maakt architectuur de stad? Met die centrale vraag gingen de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen en het Vlaams Architectuurinstituut aan de slag. Als testcase gebruikten ze Antwerpen, een complexe stad waar experimenteel ontwerp noodzakelijk is. Het resultaat is te zien in ‘Van verbeelding tot stad’, een tentoonstelling die de verborgen mechanismen van de stad blootlegt.

De stad als evidentie. Voor velen is een stad een statisch gegeven, een opeenstapeling van gebouwen en straten die we dagelijks doorkruisen, onderweg naar werk of huis. “Nochtans schuilt er achter deze zichtbare stad een heus laboratorium”, zegt Stefan Siffer, medecurator van ‘Van verbeelding tot stad’. “Een stad als Antwerpen is het resultaat van een intens ontwikkelingsproces, waarin kennisoverdracht een cruciale rol speelt.”

De middelgrote stad ontwerpen
‘Van verbeelding tot stad’ toont projecten die het tastbare resultaat zijn van ontwerponderzoek, toegepast op de stadsregio Antwerpen. De Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen ging opzoek naar de mechanismen die de stad bedenken, verbeelden, vormgeven. De keuze voor de Scheldestad als testcase is volgens Siffer evident: “Antwerpen speelt al decennia lang een voortrekkersrol in stadsontwikkelingsprocessen waarbij het ontwerpend onderzoek een belangrijk instrument is.” Niet voor niks won de Antwerpse Stadsbouwmeester in 2012 de Vlaamse cultuurprijs voor de inzet van ontwerpend onderzoek in het stadsontwikkelingsbeleid. In ‘Van verbeelding tot stad’ is ze vergelijkbaar met andere middelgrote Europese steden, die tussen de 400.000 en 900.000 inwoners tellen.

De tentoonstelling geeft een inkijk in de impliciete logica van een stad: de collectieve beelden, de sferen en de mogelijke toekomstscenario’s. Aan de hand van buitenlandse en historische voorbeelden wordt op werktafels ingezoomd op zes Antwerpse projecten die in de toekomst extra aandacht verdienen. Stadsdelen zoals de Seefhoek, de 20e -eeuwse gordel en het oude havengebied komen aan bod. “De stad van de 21e eeuw heeft nood aan ideeën en verhalen die haar relevantie bevestigen”, verduidelijkt Lara Schrijver, hoogleraar aan de UA en medecurator van ‘Van verbeelding tot stad’.

De verbeelding van de toekomst
De denkoefeningen die in deze tentoonstelling aan bod komen, geven bewoners, beleidsmakers en bezoekers de kans om zich voor te stellen welke impact een nieuw gebouw of een nieuw stadsplein kan hebben op de beleving van een stad. Volgens Lara Schrijver is verbeelding daarin cruciaal: “Voor veel stadsbewoners is stadsontwikkeling een abstract gegeven. We hopen dat een kijkje in ons labo de verbeelding van de toekomst kan verduidelijken.”

‘Van verbeelding tot stad’ maakt deel uit van PROJECTIES, een tentoonstellingsreeks waarmee het Vlaams Architectuurinstituut en deSingel het bestaand onderzoek in Vlaanderen een podium bieden. Leidraad bij de keuze van de projecten zijn maatschappelijke thema’s en / of het bevragen van de rol van de discipline architectuur in de samenleving.

PERSBEELDEN


productie Vlaams Architectuurinstituut, deSingel internationale kunstcampus
curators Lara Schrijver (Hoogleraar Universiteit Antwerpen) en Stefan Siffer (Vlaams Architectuurinstituut)
uitwerking Dirk Janssen, Erik Wieërs, Wannes Peeters, Bram Denkens, Marnik Heijligen
gebaseerd op onderzoek van de Onderzoeksgroep Henry van de Velde en de Masteropleiding Architectuur, Faculteit Ontwerpwetenschappen, Universiteit Antwerpen
in samenwerking met Universiteit Antwerpen
met steun van de Vlaamse Overheid

Corporate sponsors

Sponsors

Cultural partners