PERSBERICHT Projecties 4. Recollecting landscapes

Het landschap verandert voortdurend, soms abrupt, soms onopgemerkt. Reeksen foto’s van eenzelfde plaats verspreid in de tijd maken zichtbaar wat geografische kaarten vaak niet kunnen. Zestig landschappen, oorspronkelijk in beeld gebracht door botanicus Jean Massart bij het begin van de 20ste eeuw, werden achtereenvolgens opnieuw gefotografeerd door Georges Charlier in 1980, door Jan Kempenaers in 2003 en 2004 en door Michiel De Cleene in 2014. Re: Collecting Landscapes toont een selectie van deze beelden.

Re: Collecting Landscapes - de tentoonstelling

Aan de hand van tien plekken in Vlaanderen becommentariëren we een geschiedenis van de transformatie van het landschap, de stedenbouw, de leefomgeving en de wooncultuur. Het stedenbouwkundig onderzoek van Labo S reikt een aantal sleutels aan om inzicht te krijgen in de oorzaken van die verandering, zoals de uitbreiding van woongebieden en veranderingen in de landbouw die wijzen op de industrialisering van de voedselproductie. Opvallend en grootschaliger van impact zijn de infrastructuurnetwerken, de gsm-masten, windmolens, de beheersing van de rivieren.
Tegengesteld aan de verwachtingen tonen de beelden dat recent ook nieuwe natuurgebieden  worden gecreëerd, weliswaar niet altijd vanuit een ecologische drijfveer. Je krijgt onder meer een compensatiegebied voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen te zien. Of een volgebouwde horizon aan de rand van een nieuw natuurgebied in Nieuwpoort, het zichtbare gevolg van de stijgende vraag naar tijdelijke verblijven aan de kust en de druk van vastgoedontwikkelaars. 
De tentoonstellingsbezoeker krijgt een korte toelichting bij het onderzoek. Maar uiteraard zijn het vooral de foto’s zelf die uitnodigen tot een begrip van het mechanisme van landschapsverandering.
Het onderzoek is volledig te raadplegen op de website www.recollectinglandscapes.be. De foto’s kunnen er op een interactieve manier worden bekeken: op een kaart van Vlaanderen kunnen de zestig ‘timescapes’ worden opgeroepen, samen met alle onderzoeksgegevens.

Re: Collecting Landscapes - de historiek

Re: Collecting Landscapes is onderdeel van een herfotografieproject dat meer dan een eeuw geleden aanving met een fotoreeks van botanicus Jean Massart. Hij fotografeerde kort na de vorige eeuwwisseling honderden Vlaamse landschappen. Vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond koos hij beelden die een bepaalde natuurlijke vegetatie of cultuur weergaven in samenhang met de geografie van de site.
In 1980 maakten fotograaf Georges Charlier en botanicus Leo Vanhecke in opdracht van de Nationale Plantentuin van België en de Belgische Natuur-en Vogelreservaten nieuwe opnames van een zestigtal van deze locaties. Samen met de foto’s van Massart werden ze gepubliceerd en tentoongesteld. Het leverde uniek vergelijkingsmateriaal op.
Labo S van de Universiteit Gent en het Vlaams Architectuurinstituut gaven in 2003-2004 aan fotograaf Jan Kempenaers de opdracht dezelfde locaties een derde maal te fotograferen. Zo ontstond een bijzondere drieledige fotoreeks die de transformatie van het landschap en de verstedelijking in Vlaanderen op een objectieve manier weergeeft.
Tien jaar later gaf Labo Stedenbouw, ditmaal in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, opdracht aan fotograaf Michiel De Cleene om de 60 landschappen voor een vierde keer te fotograferen.

Projecties - de tentoonstellingsreeks

Met de reeks ‘Projecties’ bieden het Vlaams Architectuurinstituut en deSingel het bestaand onderzoek in Vlaanderen een podium. Leidraad bij de keuze van de projecten zijn maatschappelijke thema’s en/of het bevragen van de rol van de discipline architectuur in de samenleving. Met als enige constante: de relevantie van het onderzoek voor Vlaanderen, wars van elke vrijblijvendheid.

Colofon

organisatie Vlaams Architectuurinstituut, deSingel Internationale Kunstcampus
curatoren Bruno Notteboom en Pieter Uyttenhove (UGent, Labo S) en Katrien Vandermarliere (Vlaams Architectuurinstituut)
projectpartner Plantentuin Meise
Met steun van de Provincie West-Vlaanderen


tentoonstelling
wo 18 ma  → zo 7 jun 2015
open wo → zo I 14 → 18 uur
en bij avondvoorstellingen
gesloten ma, di en feestdagen
Wandelgangen - gratis

opening
di 17 ma 2015
Bruno Notteboom en Pieter Uyttenhove (UGent Labo S), Hans Leinfelder (KU Leuven), Michiel De Cleene (fotograaf), Koos Bosma (VU Amsterdam), Christoph Grafe (Vlaams Architectuurinstituut, moderator). We presenteren ook het boek ‘Labo S Works 2004-2014. A landscape perspective on urbanism’, een boek over 10 jaar onderzoek door Labo S. Nadien kan u de tentoonstelling bezoeken en een glas drinken. 
Muziekstudio I 20 uur
gratis
reserveren via
www.vai.be/inschrijvingen

contact
Vlaams Architectuurinstituut
Siska Claessens - communicatie
siska.claessens@vai.be

deSingel
Katrijn de Wit - coördinator pers en publieksontwikkeling
katrijn.dewit@desingel.be

Beeldmateriaal via siska.claessens@vai.be en katrijn.dewit@desingel.be

 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners