Acaciapark

Nieuw Acaciapark geeft zuurstof aan de Brugse Poort

In het kader van het masterplan ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ besliste de overheid in 2003 een aantal terreinen in de Gentse volkswijk de Brugse Poort te gaan herinrichten met het oog op het verbeteren van de woon- en levenskwaliteit van de wijkbewoners. Op de plek waar vroeger twee cités en een complex met garageboxen stonden, ligt nu een heus buurtpark, het Acaciapark.

In en rond het park liet de maatschappij voor sociale huisvesting de Gentse Haard veertig sociale huurappartementen bouwen. Abscis Architecten opteerde daarbij voor een herkenbare toevoeging van aparte bouwvolumes en open ruimten. De verschillende woninggroepen vormen niettemin een geheel door de consequente architectuur en door het uniforme materiaalgebruik. De woningtypes zijn sterk verschillend van elkaar en erg gemixt. De beide koppen van het park fungeren als een soort ‘poortwachters’: ze markeren niet alleen de ingang van het park maar hebben ook een signaalfunctie voor de buurt en haar bewoners.

Het publiek domein is een gemeenschappelijke ruimte voor de buurtbewoners. Het park is langs verschillende zijden publiek toegankelijk. Het bouwblok wordt over de volledige breedte langs de Kastanjestraat visueel opengehouden, waardoor het groene karakter van het park tot in het straatbeeld binnendringt. Door vanuit de aanliggende tuinen erftoegangen naar het park aan te bieden ontstaat er interactie tussen het private en het publieke domein en wordt ook de betrokkenheid vanwege de omwonenden aangemoedigd.

Dit project werd opengesteld op de Dag van de Architectuur 2015.

Architectenbureau: 

Abscis Architecten

Taal: 

Nederlands

Straat: 

Kastanjestraat, Hulstboomstraat, Acaciastraat

Gemeente: 

Gent

Land: 

België

Datum oplevering: 

2015

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub