Bijhuis - Monadnock

Bijhuis © Monadnock
Bijhuis © Monadnock
Bijhuis © Monadnock
Bijhuis © Monadnock
Bijhuis © Monadnock

De bestaande vrijstaande woning bestaat uit een hoofdbeuk, waarin zich de belangrijkste leefruimtes bevinden, en een zijvleugel waarin de garage is ondergebracht. Het huis kent slechts één ongewoon aspect: door de abrupte beëindiging aan de linkerzijde lijkt het volume nooit te zijn voltooid. Deze constatering vormt het centrale ontwerpmotief. Allereerst resulteerde dit in de wens om een zeer eenvoudig en ondubbelzinnig ‘af’ huis te ontwerpen. Een nieuw geheel, waarin grootouders, kinderen en kleinkinderen elkaars nabijheid kunnen ervaren, maar zich ook kunnen terugtrekken in hun eigen deel van het huis. De uitbreiding zou het onderkomen van de kinderen worden.

Het nieuwe bouwvolume staat dicht naast het bestaande huis. Hierdoor wordt de opzet van hoofdbeuk en zijvleugel gecompleteerd met een tweede vleugel, waardoor het bestaande huis nu ook aan de linkerzijde een duidelijke beëindiging krijgt. Een aantal karakteristieken van het bestaande huis worden overgenomen zoals de vooruitspringende gevellijn, de dakoverstek en de dakhellingen. In ruimteopbouw en interne organisatie staat dit bijhuis echter volledig op zichzelf. De geometrie van het nieuwe volume dicteert de geometrie van de constructie en de binnenruimten, waardoor er een samenhangend geheel ontstaat: de ribben van het halve schilddak vallen samen met de verdikte zijwand. In de geringe afstand tussen oud- en nieuwbouw schuilt een bewuste dubbelzinnigheid, een constant spel van toenadering en verzelfstandiging, doorgevoerd in de geometrie en materialisatie. Het bijhuis zoekt aansluiting zonder ‘afwezig’ te worden, zonder totaal ondergeschikt te raken aan het bestaande huis.

Het interieur van het bijhuis herbergt een onverwachte ruimtelijkheid. Het is een eenvoudige stapeling van functies: een ruime kelder, een lichte woonkamer op de begane grond en op de verdieping een hoge slaapruimte met badkamer. Er wordt, met slechts een paar simpele ingrepen, een complexere ruimtelijkheid verkregen. Vanuit het idee om samenhang tussen alle onderdelen te bewerkstelligen is gezocht naar een balans tussen geborgenheid versus openheid naar de omringende tuin. Om de leefruimtes zo open mogelijk te houden, wordt de trapkoker opgenomen in de verdikte wand waarin alle secundaire functies zijn opgenomen. Door het gevelmetselwerk in het interieur door te trekken, blijft het massieve karakter overal behouden. Het interieur van de bovenverdieping verschilt doordat het dak aan de binnenzijde een andere materialisering kent. Alleen de baksteen van de zijgevel en de trapkoker zijn naar binnen doorgetrokken. Al het zichtbare metselwerk, zowel aan binnen- als buitenzijde, wordt afgewerkt met lichtgrijs kaleiwerk. Hierdoor ontstaat een grote samenhang tussen de verschillende onderdelen. De daken van de bestaande woning en nieuwbouw verschillen van materialen maar zullen naar verloop van tijd dicht naar elkaar toetrekken.

Bron: deze projectbeschrijving is gebaseerd op de projecttekst van de architecten.

Architectenbureau: 

Monadnock

Ontwerpers: 

Job Floris
Sander Naus
Floris van der Poel

Taal: 

Nederlands

Land: 

Nederland

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub