CZE - gebedsruimte in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven

CZE - gebedsruimte in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven © AKB - architectuur Kristoffel Boghaert
CZE - gebedsruimte in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven © AKB - architectuur Kristoffel Boghaert
CZE - gebedsruimte in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven © AKB - architectuur Kristoffel Boghaert
CZE - gebedsruimte in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven © AKB - architectuur Kristoffel Boghaert
CZE - gebedsruimte in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven © AKB - architectuur Kristoffel Boghaert

Het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven dateert uit de jaren 1970 en is opgebouwd rond een centrale kern van waaruit de verschillende afdelingen te bereiken zijn. Aan Architectuur Kristoffel Boghaert werd in 2008 gevraagd om in het centraal gedeelte een kapel met gebedsruimte in te richten. Het is de bedoeling dat de ruimte zowel door gelovigen als door niet-gelovigen gebruikt kan worden wanneer zij intimiteit en rust willen vinden in de drukke bedrijvigheid van het ziekenhuis.

Het gaat om een rechthoekig gebied binnen in het ziekenhuis, waarin aan de noordzijde een patio is uitgesneden. Hierdoor ontstaat een L-vormige binnenruimte die licht krijgt door de grote glaspartijen langsheen de patio. Het langgerekte been van de L-vorm wordt ingevuld door de kapel waar diensten voor kleine groepen gehouden kunnen worden. Achterin dit langgerekte deel, volledig afgeschermd, bevindt zich de gebedsruimte. In het korte been van de L situeert zich een gebedsplek waar kaarsen kunnen worden gebrand voor de Mariaverering.

Het binnenvallende noorderlicht via de ramen wordt versterkt door zacht kunstlicht en twee daklichten die diffuus licht binnenlaten en wordt weerkaatst door de witte muren. De donkere plafonds, vloeren en meubilair zorgen dan weer voor een tempering van het daglicht en een intieme sfeer.

Bron: deze projectbeschrijving is gebaseerd op de projecttekst van de architecten en een architectuurtekst van Lietse Schuurman (3de bachelor architectuur van de Artesis Hogeschool).

Architectenbureau: 

AKB - architectuur Kristoffel Boghaert

Ontwerpers: 

Kristoffel Boghaert

Opdrachtgever: 

Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Taal: 

Nederlands

Gemeente: 

Eindhoven

Land: 

Nederland

Datum ontwerp: 

2012

Datum oplevering: 

2010

Oppervlakte: 

175 m²

Totale bouwkost: 

500 000 €, excl. BTW

Studiebureaus: 

stabiliteit: van de Laar bv, Eindhoven
technieken: Valstar Simonis, Eindhoven

Hoofdaannemers: 

Gebebouw, Helmond

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners