De Ark, Hasselt

De Ark, Hasselt - Lens°ass architecten - (c) Lens°ass architecten
De Ark, Hasselt - Lens°ass architecten - (c) Lens°ass architecten
De Ark, Hasselt - Lens°ass architecten - (c) Lens°ass architecten

De bouwopgave betrof een gebouw voor naschoolse opvang van 10 jongeren uit de bijzondere jeugdzorg (6 tot 18 jaar niet residentieel) met op de verdieping personeelsruimte. De opdracht luidde, los van de projectdefinitie, om zowel een aansluiting te zoeken aan het bestaande gegeven (rijwoningen) als een overgang te creëren naar een stedelijk park. Lens°ass architecten hebben er niet voor gekozen om een eindvolume toe te voegen aan de rij, ten koste van de waardevolle bomen, want deze vullen en beëindigen reeds het bestaande gabariet. Zij draaiden de logica om: ze lieten het waardevol groen bestaan voor de stad, Lens°ass architecten maakten geen rijwoningtypologie en creëerden een paviljoen in de tuin. Dit paviljoen staat geworteld tussen de bomen en het groen. Door de tuinmuur als hoofdthema te gebruiken is het gebouw bijna niet fysiek aanwezig. 

Door bewust te kiezen voor het type paviljoen en het tuinmuur-thema gaven ze visueel een grotere ruimtelijkheid en blijft het groen effectief aanwezig. De wisselwerking tussen de twee functies, stadspark en dagcentrum, is een toegevoegde waarde voor beiden, maar ook voor het plaatselijk stedelijk weefsel. Alle functies worden duidelijk begrensd, maar zijn toch ruimtelijk coherent. De lichtkoepels in de gevel aan de kant van het park vergroten de sociale controle richting park, staan borg voor een vriendelijke uitstraling en doen recht aan de benaming van het project, de Ark… 


Als ecologisch concept hebben ze de hoofdrol toegekend aan de bestaande boommassa. Ze leveren het gebouw een gezond microklimaat. Het regenwater van de dakvlakken wordt opgevangen in de omsloten patio’s. Door de keuze voor een waterdoorlatende, ‘groene’ verharding waarbij water en bladeren vrij spel krijgen, zorgden ze voor een natuurlijke infiltratie van het regenwater. 


De Ark is een beschermde omgeving van de buitenwereld. De bomen en de tuinmuur vormen een ideale buffer. De bomen zorgen voor ‘zuurstof’ en de tuinmuur biedt ‘geborgenheid’. Het achterhuis vormt een thuis.


Dit project werd ons bezorgd door de architecten in functie van de oproep voor het Architectuurboek Vlaanderen N° 11. Architectuur middenin. De tekst werd ons aangeleverd door de architecten.

Architectenbureau: 

Lens°Ass Architecten

Ontwerpers: 

Bart Lens

Opdrachtgever: 

De Wiekslag vzw

Taal: 

Nederlands, Engels

Straat: 

Kannunik Eybenstraat

Nummer: 

18

Gemeente: 

Hasselt

Land: 

België

Datum oplevering: 

2013

Oppervlakte: 

363 m²

Volume: 

992 m³

Totale bouwkost: 

450 800 €, excl. BTW

Totale bouwkost per m2: 

1 242 €, excl. BTW

Studiebureaus: 

Technieken: V - Consult, Genk
Stabiliteit: V2S, Genk

Hoofdaannemers: 

Dasaco, Sint-Truiden

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub