De Bosschaertstraat 209

De Bosschaertstraat 209, Antwerpen © AG Vespa
De Bosschaertstraat 209, Antwerpen © AG Vespa
De Bosschaertstraat 209, Antwerpen © AG Vespa
De Bosschaertstraat 209, Antwerpen © AG Vespa
De Bosschaertstraat 209, Antwerpen © AG Vespa

De Bosschaertstraat op het Kiel, gelegen aan de rand van de kernstad, weerspiegelt een doorgedreven verstedelijking. Ze heeft een hoge concentratie aan sociale woningbouw in de nabije omgeving en ligt parallel met de ‘Meir van het Kiel’, de Abdijstraat. Een voormalig café op de hoek van De Bosschaertstraat en de Berendrechtstraat werd in 2006 afgebroken om plaats te maken voor een eengezinswoning naar een ontwerp van Mys&Bomans Architecten. AG Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadprojecten van de stad Antwerpen, beoogde als opdrachtgever een lokale buurtontwikkeling door in te spelen op zowel een opvallende architectuur als aantrek van een jonge gezin in deze woonst. Door de kavelstructuur en de inplanting op een hoekperceel was een tuin, zelfs een koer, zo goed als onmogelijk zonder veel bewoonbare oppervlakte te verliezen. De ontwerpers kozen ervoor de buitenruimtes, in dit geval een verlenging van de straat in het gebouw en een zonneterras op het dak, op te vatten als ankerpunten langs het interne parcours in de woning. Bij het benaderen valt de prominente en overdekte toegangstrap op de hoek op die als overgangsruimte dient tussen publiek en privé. Passanten kunnen echter deze grens overschrijden door al wandelend de hoek af te snijden.

Het ontwerp is geconcipieerd volgens een eerlijk materiaalgebruik, een van buitenaf leesbare indeling en interne afbakening van ruimtes door middel van splitlevels. Er zijn geen uitgestrekte ruimtes die zich lenen tot het willekeurig plaatsen van meubilair, maar het ontwerp beoogt eerder een standvastige configuratie waar alles z’n plaats krijgt en behoudt. Zo wordt het nachtgedeelte geconcentreerd in het onderste deel van het gebouw en wordt er daardoor een ruimte gecreëerd voor de dagzones die bovenaan uitmonden in het ruime zonneterras. De ruimtelijke continuïteit verhoudt zich hier anders dan in het nachtgedeelte waardoor het parcours en de zichten zich gaandeweg ontvouwen. Een eerlijkheid in materiaalgebruik en het waarderen van de intrinsieke kwaliteiten tilt de beleving in dit pand naar een hoger niveau. Zo wordt het industriële karakter van het naakte beton versterkt door de warmte van de houten trap in de leefruimte en wordt de expliciete aanwezigheid van de gevelsteen getemperd door de uitsnede in de gevel en de claustra aan de halfondergrondse berging.

Bron: deze projectbeschrijving is gebaseerd op de projecttekst van de architecten en een architectuurtekst van Zeno Claes (3de bachelor architectuur van de Artesis Hogeschool).

Architectenbureau: 

AG Vespa
Mys&Bomans Architectuurkantoor

Ontwerpers: 

Mys&Bomans architectuurkantoor

Opdrachtgever: 

AG Vespa

Taal: 

Nederlands

Straat: 

Generaal Lemanstraat

Nummer: 

55

Postcode: 

2 018

Gemeente: 

Antwerpen

Land: 

België

Datum ontwerp: 

2006

Datum oplevering: 

2009

Oppervlakte: 

269 m²

Volume: 

690 m³

Totale bouwkost: 

216 000 €, excl. BTW

Totale bouwkost per m2: 

800 €, excl. BTW

Studiebureaus: 

Stabiliteit: Ingenieursbureau Christof Victor
EPB-verslaggeving: Benny Craenhals

Hoofdaannemers: 

Noordbouw nv

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub