Ergotherapiegebouw Sint-Camillus, Sint-Denijs-Westrem

Ergotherapiegebouw Sint-Camillus, Sint-Denijs-Westrem, Archipl Architecten
Ergotherapiegebouw Sint-Camillus, Sint-Denijs-Westrem, Archipl Architecten
Ergotherapiegebouw Sint-Camillus, Sint-Denijs-Westrem, Archipl Architecten
Ergotherapiegebouw Sint-Camillus, Sint-Denijs-Westrem, Archipl Architecten
Ergotherapiegebouw Sint-Camillus, Sint-Denijs-Westrem, Archipl Architecten

Van historisch koetshuis naar hedendaags therapiegebouw voor psychiatrische patiënten

In 1936 kochten de Mariazusters van Franciscus het kasteel met park en vijver, de hovenierswoning en de koetsgebouwen van Ridder de Ghellinck. Ze vormden het kasteel om tot een eerste Open Psychiatrische instelling voor mannen en vrouwen. Doorheen de jaren werd de psychiatrische instelling verschillende keren verbouwd en uitgebreid. In 2013 renoveerde Archipl architecten de psychiatrie. De ontwerpers zorgden zo dat het gebouw opnieuw aan de normen qua comfort, milieu en veiligheid voldoet.

Twee jaar na de aankoop van het domein waren de aanvragen te talrijk voor het aantal plaatsen. Daarom werd in 1938 ook het koetsgebouw omgevormd. Het aantal patiënten bleef groeien. Aanvankelijk konden enkel kapitaalkrachtige patiënten in de instelling terecht, maar dat veranderde door de uitbreiding van de ziekteverzekering in 1948. In de jaren vijftig en zestig werd de psychiatrie vergroot met een garage, bergplaats, hoekgebouw en een lift. Toen in de jaren tachtig de visie op psychiatrische hulp veranderde, kreeg het koetshuis een herbestemming als atelierruimte waar patiënten terecht konden voor therapieën en tijdens hun vrije tijd.

Archipl architecten renoveerde het gebouw, dat is opgenomen op de lijst van erfgoed, met respect voor de oorspronkelijke eigenschappen. Alle bouwdelen uit de jaren vijftig en zestig werden verwijderd waardoor het historische gebouw in ere werd hersteld. De lift kreeg een centrale plaats in het gebouw. Vloeren, plafonds en wandbekleding werden vervangen. Raampartijen, dakkapellen, geveldelen en dakvlakken werden gereconstrueerd. Een witte tuinmuur en donkere buitenbevloering bakenen een vierkant terrein af rond het gebouw, met ruimte voor extra therapielokalen en buitenactiviteiten. Tussen het oude gebouw en de witte muur plantten de architecten twee nieuwe lokalen met specifieke akoestische kwaliteiten.

Archipl architecten slaagde erin de moderne vereisten voor een psychiatrie te verenigen met het historische gebouw.

Dit project werd opengesteld tijdens het Festival van de architectuur (editie 2017).

Architectenbureau: 

Archipl Architecten

Ontwerpers: 

Archipl Architecten

Taal: 

Nederlands

Straat: 

Beukenlaan

Nummer: 

20

Postcode: 

9 051

Gemeente: 

Sint-Denijs-Westrem

Land: 

België

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub