gbL passiefhuis, Lokeren

gbL passiefhuis - Blaf architecten - (c) Stijn Bollaert
gbL passiefhuis - Blaf architecten - (c) Stijn Bollaert
gbL passiefhuis - Blaf architecten - (c) Stijn Bollaert

De keuze van de opdrachtgever om in deze verkaveling te gaan wonen was vreemd genoeg weloverwogen. Dit jonge gezin verhuisde van een groter stadscentrum naar deze plek omwille van de betaalbaarheid, de nabijheid van scholen, werk en openbaar vervoer op fietsafstand, en dit alles in combinatie met een uitgesproken groene omgeving.

De woning staat aan de rand van een verkaveling, op een hoekperceel dat aan de achterzijde overloopt in een agrarisch gebied. Het gebouw toont zich als een schijnbaar onverschillige, sculpturale doos, waarvan elke gevel de omgeving op een gelijkwaardige manier aanspreekt. De positie op de hoek en het weglaten van omheiningen rond het perceel zorgen voor een vervaging van de grenzen tussen de verkaveling en het landschap. Het gebouw zelf bemiddelt tussen het interieur en de omgeving. De perceelsbegrenzingen worden hierdoor quasi overbodig. In Asse experimenteerde Blaf reeds met het publiek maken van de voortuin van een woning in een verkavling d.m.v. het introduceren van een verhard speelplein. De ontwerpers kijken gebiologeerd naar de impact die dit soort van kleine experimentele operaties hebben op hun omgeving. De ontwerpen van Blaf zijn geen kritiek op de verkaveling, noch een alternatief. Ze markeren misschien enkel het einde van het tijdperk van de verkaveling. 

Passiefhuizen hebben dikke wanden. De functie van de schil wordt in dit ontwerp scherp gesteld: het isoleren en genereren van zonnewinsten enerzijds, en het bemiddelen tussen het interieur en het exterieur anderzijds. Het interieur is een centrale open leefruimte. Door alle vaste inrichtingen, circulatie en bergruimten tegen de buitenwanden aan te schuiven wordt de dikte van de schil extra benadrukt. Elke doorbreking van de schil (ramen en deuren) wordt een ruimte: een nis, een alcoof, een abscis die de centrale leefruimte opnieuw in verbinding stelt met de omgeving. De grootte van de raamopeningen houdt het midden tussen voldoende zonnewinsten en beperkte warmteverliezen. De woning is een passiefhuis- en nulenergiegecertificeerd.

Laureaat Belgische Prijs voor Architec tuur & Energie 2011, categorie energie-ééngezinswoningen.
Nominatie European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Awards 2013.

Dit project werd ons bezorgd door de architecten in functie van de oproep voor het Architectuurboek Vlaanderen N° 11. Architectuur middenin. De tekst werd ons aangeleverd door de architecten.


 

Architectenbureau: 

BLAF architecten

Ontwerpers: 

Blaf architecten

Opdrachtgever: 

Gert Stuyven & Bea Hageman

Taal: 

Nederlands, Engels

Straat: 

Ward de Bockstraat

Nummer: 

21 E

Gemeente: 

Lokeren

Land: 

België

Datum oplevering: 

2013

Oppervlakte: 

313 m²

Volume: 

969 m³

Totale bouwkost: 

360 000 €, excl. BTW

Totale bouwkost per m2: 

1 150 €, excl. BTW

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners