Gezondheidscentrum Koninklijke Villa

Gezondheidscentrum Koninklijke Villa door Boeckx Architecten

De totaalrenovatie van de voormalige Koninklijke Villa in Oostende resulteert in een hedendaags oncologisch revalidatiecentrum met restaurant en een revalidatiehotel met 20 kamers.

Dit project werd opengesteld op de Dag van de Architectuur 2011.

Meer info:
- Meer over architectuur aan de kust uit het Dag van de Architectuurtijdschrift 2011.
De Belgische kust, een architecturaal en stedenbouwkundig buitenbeentje? We vroegen het aan Marc Martens, architect/ruimtelijk planner, zaakvoerder van het bureau voor architectuur & planning (ba-p) en bezieler van de studie ‘(Beeld)kwaliteit aan de kust –tussen behoud en ontwikkeling’. Hij pleit voor een ruimtelijk ontwerp voor de gehele kustlijn. 'Er zou voor de kust een strategisch structuurplan moeten worden ontwikkeld, naar analogie met dat van Antwerpen.'
- Boeckx Architecten.

Architectenbureau: 

Boeckx Architecten

Taal: 

Nederlands

Straat: 

Koningsstraat

Nummer: 

79

Postcode: 

8 400

Gemeente: 

Oostende

Land: 

België

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners