Herinrichting Machelen aan de Leie (Zulte)

Herinrichting Machelen aan de Leie (Zulte) © Christian Kieckens Architects
Herinrichting Machelen aan de Leie (Zulte) © Christian Kieckens Architects
Herinrichting Machelen aan de Leie (Zulte) © Christian Kieckens Architects
Herinrichting Machelen aan de Leie (Zulte) © Christian Kieckens Architects
Herinrichting Machelen aan de Leie (Zulte) © Christian Kieckens Architects

Machelen is ontstaan aan de oevers van de Leie. Als transportweg speelde de rivier een belangrijke rol in de ontwikkeling van het dorp. Aan de vroegere los- en laadkade, ter hoogte van het Leieplein, getuigen oude bedrijfsgebouwen nog altijd van dit verleden. Maar deze Leiebocht is reeds lang afgesneden van de waterweg en de verkeersstromen zijn verschoven naar de wat verder gelegen gewestweg Kortrijk-Gent (N43).

Een subtiel evenwicht vinden tussen het behoud van het typische karakter en de leefbaarheid van het dorp, en de toeristische behoeften - bereikbaarheid en parkeergelegenheid – was de uitdaging bij de heraanleg van het publiek domein in het centrum van Machelen. Het Leieplein en het Dorpsplein zijn weliswaar pittoreske aantrekkingspolen voor bezoekers, ze vormen in de eerste plaats een ontmoetingsruimte voor de bewoners. De dorpskern zelf heeft een aaneengesloten, kleinschalige bebouwing en een nauw stratenpatroon. Ingrepen moesten zeer goed afgewogen worden.

Bij de heraanleg worden de stoepen verbreed en wordt het parkeren in parkeerhavens ondergebracht. Het clusteren van het parkeren en de aanplant van hoogstammen structureren de weg. Het wegbeeld wordt versmald en gebroken in duidelijke segmenten. Zo heeft de bebouwde kom de nodige breedte voor gemengd verkeer, maar de te brede rijbaan wordt zo weggewerkt. 

In het heringerichte en opnieuw aangelegde centrumgebied komt de publieke ruimte tot uiting als een vormend bestanddeel voor de ruimtelijke samenhang, de belevingswaarde en de sociale cohesie, zowel voor bewoners als voor bezoekers. Een aangepaste materiaalkeuze en het herprofileren van de openbare ruimte versterken het verblijfskarakter van het dorp. De materialisatie in een uniforme verharding – natuursteen van gevel tot gevel – zorgt voor een eenduidig leesbaar, cultuurhistorisch centrumgebied.

Het openbaar domein is als een gedeelde ruimte opgevat. Waar nodig wordt in enkele smalle straten, door middel van een boordsteen, de ruimte voor het plaatselijk wegverkeer aangegeven. Op het Dorpsplein, het hart van het sociaal leven is gekozen voor eenzelfde uniforme verharding in natuursteen.

Door de reorganisatie van de parkeerplaatsen op het Leieplein ontstond ruimte voor een kwaliteitsvolle en representatieve heraanleg van het plein. Het legt nu opnieuw contact met de Leiearm. Deze continuïteit krijgt vorm door middel van een terrasvormige afzink van het plein naar het watervlak. Deze nieuwe oever is ingebracht naast de groene oevers in het dorp.

Bron: deze projectbeschrijving is gebaseerd op de projecttekst van de architecten.

Architectenbureau: 

[node:field-architectenbureau]

Ontwerpers: 

Kristof Van Impe
Thomas Timmermans
Wim Marquenie

Opdrachtgever: 

Gemeentebestuur Zulte

Taal: 

Nederlands

Straat: 

Centrumstraat

Nummer: 

8

Postcode: 

9 870

Gemeente: 

Zulte

Land: 

België

Datum ontwerp: 

2007

Datum oplevering: 

2009

Oppervlakte: 

5 000 m²

Volume: 

0 m³

Totale bouwkost: 

1 150 000 €, excl. BTW

Totale bouwkost per m2: 

230 €, excl. BTW

Studiebureaus: 

Grontmij Vlaanderen Nv

Hoofdaannemers: 

Cochuyt - De Smet

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub