Inbreiding Brugse Poort Gent

Inbreiding Brugse Poort Gent, Architectenbureau Bart Dehaene (c) Reinhart Cosaert
Inbreiding Brugse Poort Gent, Architectenbureau Bart Dehaene (c) Reinhart Cosaert
Inbreiding Brugse Poort Gent, Architectenbureau Bart Dehaene (c) Reinhart Cosaert
Inbreiding Brugse Poort Gent, Architectenbureau Bart Dehaene (c) Reinhart Cosaert
Inbreiding Brugse Poort Gent, Architectenbureau Bart Dehaene (c) Reinhart Cosaert

De Brugse Poort is een 19e-eeuwse arbeiderswijk ten noordwesten van de Gentse binnenstad. Het stadsdeel wordt gekenmerkt door aaneengesloten repetitieve beluiken en een overwegend allochtone bevolking. Het stadsproject ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ wil deze wijk meer ademruimte verlenen door het creëren van enkele strategische buurtparken en hierop geënte huisvestingsprojecten. Dit project is het eerste dat in dit kader door een private investeerder ontwikkeld wordt. Een grauwe garagesite wordt getransformeerd tot condensator voor stedelijk wonen door het afboorden van het terrein met twee frisse appartementsgebouwen en het ontginnen van het binnengebied door de realisatie van enkele rijwoningen en een tuinpark. In de eerste fase werd één van de appartementsgebouwen gerealiseerd. Dit volume herbergt 40 energiezuinige en budgetvriendelijke wooneenheden.

De aangewende vormgeving en details verwijzen sterk naar de voormalige beluiken. Zo worden de gevels gekenmerkt door een grote herhaling. Toch wisselen rationaliteit en dynamiek elkaar af wat ritme brengt in het geveloppervlak. Enkele ‘knikken’ in de rooilijn introduceren de nodige kleinschaligheid in deze erg omvangrijke context. Daarnaast refereren tal van archetypische elementen, zoals de baksteen, het luifeltje, en de regenpijp aan de idee van een oerwoning. Het hoopt hiermee de toe-eigening van de plek te bevorderen zodat personen en gezinnen van diverse origine er hun thuis kunnen vinden.

Bron: deze projectbeschrijving is gebaseerd op de projecttekst van de architecten en een architectuurtekst van Ben Vervoort (3de bachelor architectuur van de Artesis Hogeschool).

Architectenbureau: 

Bart Dehaene Architectenbureau

Ontwerpers: 

Bart Dehaene

Opdrachtgever: 

Unirest NV

Taal: 

Nederlands

Straat: 

Kettingstraat

Nummer: 

3-15

Postcode: 

9 000

Gemeente: 

Gent

Land: 

België

Datum ontwerp: 

2007

Datum oplevering: 

2010

Oppervlakte: 

3 615 m²

Volume: 

11 147 m³

Totale bouwkost: 

3 700 000 €, excl. BTW

Totale bouwkost per m2: 

1 025 €, excl. BTW

Studiebureaus: 

DEXCO NV (Roeselare)

Hoofdaannemers: 

MEVACO Bouwbedrijf NV (Aalter)

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub