Kleuter- en basisschool Sint-Lievenspoort, Gent

Kleuter- en basisschool Sint-Lievenspoort, Gent, evr-architecten i.s.m. Callebaut Architecten
Kleuter- en basisschool Sint-Lievenspoort, Gent, evr-architecten i.s.m. Callebaut Architecten

In opdracht van de Vlaams Bouwmeester realiseerde B2Ai een masterplan voor Sint-Lievenspoort in Gent, een school voor kinderen met gehoor- of spraakproblemen of met een autismespectrumstoornis. Het masterplan duidt het centrale negentiende-eeuwse klooster aan als de ziel van de plek en onderzoekt de haalbaarheid van een herbestemming. Het ontpitten van het uitgeleefde klooster vormt het uitgangspunt van het ontwerp van evrarchitecten. Zo ontstaat een rustig en beschut binnengebied. Meer groen en een gevarieerde buitenaanleg dragen eveneens bij aan de aangename omgeving voor de kinderen en leerkrachten. De ontwerphouding van de architecten vertrekt vanuit de gebruikers, met aandacht voor duurzaamheid en respect voor het historisch erfgoed. Dat leidt tot een hybride ontwerphouding die niet a priori voor behoud of herbestemming kiest. Op cruciale momenten in het ontwerp is het patrimonium gerestaureerd en krijgt het een centrale plek in de school. De kloostergangen ontsluiten de klassen, de kapel is herbestemd tot turnzaal en een toneelklas. Elders zijn heldere hedendaagse aanvullingen aangebracht die aansluiten bij de kloostertypologie. De meest ingenieuze daarvan zijn de polyvalente zaal op de binnenkoer waarvan het dak als buitenspeelplaats dient, en de extra glazen gang die aan de historische gevel hangt en de relatie tussen binnenkoer en kloostervleugel versterkt.

Sofie De Caigny

Dit project is gepubliceerd in het Architectuurboek Vlaanderen N°13. Dit is een mosterdfabriek

Architectenbureau: 

evr-architecten
Callebaut-Architecten

Ontwerpers: 

evr-Architecten: Niels Baeck, Mathieu Verougstraete, Manu Heytens, Febe Roels, Marieke De Ridder, Lore Perneel, Michiel Weekers
Callebaut Architecten

Opdrachtgever: 

DBFM Scholen van Morgen, AG Real Estate, Gebruiker: BuBaO Sint-Lievenspoort

Taal: 

Nederlands

Straat: 

Sint-Lievenspoortstraat

Nummer: 

141

Postcode: 

9 000

Gemeente: 

Gent

Land: 

België

Oppervlakte: 

5 600 m²

Volume: 

19 000 m³

Totale bouwkost: 

8 698 715 €, excl. BTW

Totale bouwkost per m2: 

1 284 €, excl. BTW

Studiebureaus: 

Stabiliteit: Mouton, Gent
Technieken: Istema, Gent

Hoofdaannemers: 

Van Laere, Zwijndrecht

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners