Masterplan containerparken Antwerpen, Berchem

Containerpark Berchem - Bovenbouw arch - (c) Bovenbouw
Containerpark Berchem - Bovenbouw arch - (c) Stad Antwerpen
Containerpark Berchem - Bovenbouw arch - (c) Stad Antwerpen

In 1988 opende het eerste containerpark op Antwerps grondgebied.
Aangezien recycleren en afvalverzameling de achterkant van de
consumptiemaatschappij toont, werd er gekozen voor perifeer gelegen
gronden. Door stadsverdichting en bevolkingstoename speelden de parken
een meer centrale rol. Vandaag zijn ze afgeleefd en is het circulatieplan
niet langer geschikt om bezoekersstromen te ontvangen.


25 jaar na het eerste park diende een nieuwe architecturale vertaling en
visie op het containerpark zich dus aan. Het park moet meer dan ooit
aanzetten tot een mentaliteitswijziging. Enerzijds wordt dit gevisualiseerd
door het personeelsgebouw op te trekken in duurzame materialen. Anderzijds wordt de bezoeker bediend in de eenvoud van een transparante en veilige lay-out. Samen met architectenbureau Bovenbouw ontwikkelde de stad Antwerpen dit concept. Vanaf 7 juni is de eerste realisatie tastbaar in Berchem. 

Een containerpark heeft een significante ruimtelijke impact en vervult een belangrijke publieke functie. Wat is de beste inrichting en organisatie voor een vlotte doorstroom en comfort voor het personeel? De stad Antwerpen bekijkt de vele facetten van het containerpark: de architectuur, de functionaliteit van het organisatieschema, toegankelijkheid en leesbaarheid.

Dit project werd ons bezorgd door de architecten in functie van de oproep voor het Architectuurboek Vlaanderen N° 11. Architectuur middenin. De tekst werd ons aangeleverd door de architecten.

Dit project werd opengesteld op de Dag van de Architectuur 2013.

Architectenbureau: 

Bovenbouw Architectuur

Ontwerpers: 

Bovenbouw Architectuur

Opdrachtgever: 

Stad Antwerpen, patrimoniumonderhoud, projectbureau bouw

Taal: 

Nederlands, Engels

Straat: 

Francis Wellesplein

Nummer: 

1

Gemeente: 

Antwerpen

Land: 

België

Datum oplevering: 

2013

Oppervlakte: 

32 500 m²

Volume: 

3 250 m³

Totale bouwkost: 

2 190 883 €, excl. BTW

Totale bouwkost per m2: 

173 €, excl. BTW

Studiebureaus: 

Stabiliteit, Util Struktuurstudies, Brussel
Energieprestatieberekening- verslaggeving (Epb), D+A Consult, Mechelen
Veiligheidscoördinatie, Eveka, Antwerpen
Technieken, Abetec, Dendermonde

Hoofdaannemers: 

Algemene bouwwerken, Bouwwerken Postelmans Frederix, Beringen

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners