Militair Hospitaal

Militair Hospitaal © Beel & Achtergael Architecten, Groep 3 Architecten, foto: Vanhaerents
Militair Hospitaal © Beel & Achtergael Architecten, Groep 3 Architecten
Militair Hospitaal © Beel & Achtergael Architecten, Groep 3 Architecten
Militair Hospitaal © Beel & Achtergael Architecten, Groep 3 Architecten

Deze geslaagde herbestemming omvat een 220-tal woongelegenheden (lofts, appartementen en woningen) ondergebracht in de bestaande gebouwen en aangevuld met nieuwbouwvolumes.

Dit project werd opengesteld op de Dag van de Architectuur 2011.

Meer info:
- Meer over architectuur aan de kust uit het Dag van de Architectuurtijdschrift 2011.
De Belgische kust, een architecturaal en stedenbouwkundig buitenbeentje? We vroegen het aan Marc Martens, architect/ruimtelijk planner, zaakvoerder van het bureau voor architectuur & planning (ba-p) en bezieler van de studie ‘(Beeld)kwaliteit aan de kust –tussen behoud en ontwikkeling’. Hij pleit voor een ruimtelijk ontwerp voor de gehele kustlijn. 'Er zou voor de kust een strategisch structuurplan moeten worden ontwikkeld, naar analogie met dat van Antwerpen.'
- Beel & Achtergael architecten.
- Groep 3 architecten.

Architectenbureau: 

Beel & Achtergael Architects
Groep III Architecten

Taal: 

Nederlands

Straat: 

Godtschalckstraat

Nummer: 

1

Postcode: 

8 400

Gemeente: 

Oostende

Land: 

België

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub