Miniemenwijk - Renovatie van 150 wooneenheden

Miniemenwijk - Renovatie van 150 wooneenheden © Philippe Samyn and Partners
Miniemenwijk - Renovatie van 150 wooneenheden © Philippe Samyn and Partners
Miniemenwijk - Renovatie van 150 wooneenheden © Philippe Samyn and Partners
Miniemenwijk - Renovatie van 150 wooneenheden © Philippe Samyn and Partners
Miniemenwijk - Renovatie van 150 wooneenheden © Philippe Samyn and Partners

De zes gebouwen van de Miniemenwijk werden in 1954 ontworpen door de stadsarchitecten van Groupe Alpha. De architecturale opbouw van deze 150 sociale wooneenheden is verfijnd en de bouw werd met veel zorg uitgevoerd. Een verbetering van de thermische isolatie  dringt zich op en het is nodig dat alle wooneenheden uitgerust worden met degelijk sanitair.

In overeenstemming met de Brusselse Haard is het aantal studio's en eenkamerappartementen teruggebracht en het aantal twee-, drie-  en vierkamerappartementen verhoogd. Dit houdt een vermindering in van het totale aantal appartementen: namelijk van 150 naar 98 eenheden.

De beoogde wijzigingen zorgen er voor dat de privé-ingangen, hetzij zij- of achteringangen, van bepaalde gebouwen verdwijnen waardoor het systeem van de toegangscontrole vereenvoudigt.
Het verdwijnen van de studio's en hun privé-ingangen in gebouw C zal er bovendien voor zorgen dat het trappenhuis, dat gebouw C met gebouw D verbindt, overbodig wordt.  Dit volume wordt herbenut om er kamers van te maken voor de buitenste wooneenheden van gebouw D.

Met een duurzame bouw in het achterhoofd, wordt een globale en  niet te dure oplossing nagestreefd. Hierdoor zullen de problemen zoals waterinsijpeling, thermische bruggen, gebrek aan isolatie en veroudering van beton opgelost worden. Deze oplossing bestaat erin het bestaande gebouw in te kleden met een nieuwe, ononderbroken, waterdichte en geïsoleerde huid, een mantel van thermische isolatie, beschermd door een gladde en geschilderde pleisterlaag. Deze pleisterlaag biedt visueel een warm aanzicht dat duidelijk aangenamer is dan het bestaande beton.

Deze oplossing wordt gecombineerd met de volledige renovatie van de muurvoegen van de bestaande gevels en met de systematische fixatie van deze muren. Dit zal de stabiliteit van de bedekking garanderen en tegelijkertijd wordt energie bespaard, evenals de kosten en de lasten die de vernieling van de wanden met zich mee zou brengen.

De invoeging van een nieuw houten raamwerk dat het bestaande lijstwerkpatroon respecteert, versterkt de warme uitstraling van het gebouw. Ze worden uitgerust met muurkappen om ze te beschermen tegen inslaande regen en het dieptecontrast tussen de lege en de volle ruimtes zichtbaar te benadrukken.

De keuze voor de gladde en geschilderde pleisterlaag rechtvaardigt zich door de wens om gevels te creëren die proper blijven met een lage onderhoudskost. Dit sluit aan bij een oude traditie die in België al heel lang vergeten blijkt te zijn ten voordele van oneffen pleisterlagen die de eigenschap hebben dat ze snel vuil worden.

Het comfort van de appartementen wordt eveneens verhoogd door de oppervlakte van de bestaande balkons te integreren in de leefruimte en een nieuwe grote privébuitenruimte te creëren (3m x 3m x 3m). Hierdoor kan de oppervlakte van het sanitair ook vergroot worden. De andere terrassen tegenover de leefruimtes, worden eveneens geïntegreerd in het gebouwde volume waarbij nieuwe vooruitstekende terrassen aangelegd worden op autonome structuren.
Waar verschillende kleine appartementen zonder terras gegroepeerd worden tot één groot appartement, wordt een nieuw terras aangelegd. Deze terrassen worden altijd ingeplant langs de zijde van de leefruimte aan de gevels die gericht zijn naar het zuidoosten of het zuidwesten. Ze verhogen de levenskwaliteit van de bewoners omdat ze activiteiten toelaten die voorheen onmogelijk waren: buiten eten of de kinderen buiten laten spelen.

Deze nieuwe buitenruimte, omringd door een metalen afrastering of geperforeerde staalplaat, kan ook bedekt worden met hout (te bevestigen) wat een optimaal levenscomfort biedt. Deze terrassen worden ondersteund door vier metalen kolommen die dienst kunnen doen als steun voor een plant zoals klimop. Het gebruik van een metalen afrastering of een geperforeerde staalplaat zorgt, net als een houten traliewerk,  voor transparantie van binnen naar buiten en ondoorzichtigheid van buiten naar binnen. Het basisprincipe hierbij is dat het zijzicht van de gebouwen mogelijk moet blijven. 

Bron: deze projectbeschrijving is gebaseerd op de projecttekst van de architecten.

Architectenbureau: 

Philippe Samyn & Partners

Ontwerpers: 

Philippe Samyn

Opdrachtgever: 

Beliris - F.O.D. Mobiliteit en vervoer

Taal: 

Nederlands

Straat: 

Voorlopig Bewindstraat

Nummer: 

9-15

Postcode: 

1 000

Gemeente: 

Brussel

Land: 

België

Datum ontwerp: 

2005

Datum oplevering: 

2011

Oppervlakte: 

12 552 m²

Volume: 

36 150 m³

Totale bouwkost: 

11 000 000 €, excl. BTW

Totale bouwkost per m2: 

876 €, excl. BTW

Studiebureaus: 

Stabiliteit setesco nv
Technieken FTI nv

Hoofdaannemers: 

Galère s.a.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners