Opalis.be - an online inventory of the professional sector in salvaged building materials around Brussels

Opalis - Rotor - (c) Rotor
Opalis - Rotor - (c) Rotor
Opalis - Rotor - (c) Rotor
Vlaanderen telt meerdere m² stock aan herbruikbare bouwmaterialen, maar het potentieel van hergebruik wordt ruim onderschat. Rotors ervaring leerde hen dat zowel het verzamelen van deze materialen als het opnieuw op de markt brengen nog beter kan. Minder gangbare materialen blijven ook nog vaak onderbenut en het voorschrijven tout court loopt niet altijd van een leien dakje. Hergebruik heeft vaak een informeel karakter, toch zijn er ook heel wat professionelen actief die cruciaal zijn bij het inschatten van hergebruik. Om de kloof tussen de verkopers, aannemers, architecten en bouwheren te dichten, bezocht Rotor een jaar lang deze handelaars in herbruikbare bouwmaterialen en bracht hen samen op de online gids: Opalis.be, een unieke schets van een cultureel landschap die voortloopt in 2013.  

Dit project werd ons bezorgd door de architecten in functie van de oproep voor het Architectuurboek Vlaanderen n° 11. Architectuur middenin. De tekst werd ons aangeleverd door de architecten.


 

Architectenbureau: 

Rotor

Ontwerpers: 

Rotor : Benjamin Lasserre, Koen Berghmans, Lionel Billiet, Tine Seghers, Maarten Gielen, Tristan Boniver en met hulp van Renaud Haerlingen, Sophie Ghyselen en vrijwilligers

Opdrachtgever: 

Leefmilieu Brussel (BIM) en de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu

Taal: 

Nederlands, Engels

Land: 

België

Datum oplevering: 

2013

Trefwoorden: 

Projectbeschrijving: 

Vlaanderen telt meerdere m² stock aan herbruikbare bouwmaterialen, maar het potentieel van hergebruik wordt ruim onderschat. Rotors ervaring leerde hen dat zowel het verzamelen van deze materialen als het opnieuw op de markt brengen nog beter kan. Minder gangbare materialen blijven ook nog vaak onderbenut en het voorschrijven tout court loopt niet altijd van een leien dakje. Hergebruik heeft vaak een informeel karakter, toch zijn er ook heel wat professionelen actief die cruciaal zijn bij het inschatten van hergebruik. Om de kloof tussen de verkopers, aannemers, architecten en bouwheren te dichten, bezocht Rotor een jaar lang deze handelaars in herbruikbare bouwmaterialen en bracht hen samen op de online gids: Opalis.be, een unieke schets van een cultureel landschap die voortloopt in 2013.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub