Parkloods

Parkloods © Verdickt & Verdickt Architecten, foto: Ian Coomans
Parkloods © Verdickt & Verdickt Architecten, foto: Ian Coomans
Parkloods © Verdickt & Verdickt Architecten, foto: Ian Coomans
Parkloods © Verdickt & Verdickt Architecten, foto: Ian Coomans
Parkloods © Verdickt & Verdickt Architecten, foto: Ian Coomans

De historisch waardevolle ‘Werkplaats Diesel Tractie’ werd herbestemd tot multifunctionele expohal, kantoren voor logistieke ondersteuning, horecazaak, ‘buurtsportloods’ en nieuwbouwsporthal.

De WDT-loodsen doen het groene karakter van park Spoor Noord alle eer aan. De architecten hebben hun ruime opvatting van het concept ‘duurzaamheid’ in praktijk gebracht door op zoek te gaan naar de meest relevante ingrepen. Zo werd er op het vlak van technieken duidelijk geopteerd voor een low-tech benadering. Een voorbeeld hieran is de watertoevoer. Het watergebruik in een sporthal is erg hoog, dus hebben de ontwerpers zonneboilers geïnstalleerd om het rendement te verhogen. Daarnaast is er ook een regenwaterrecuperatiesysteem.

Dit project werd opengesteld op de Dag van de Architectuur 2011.

Meer info:
- Meer over architectuur in Antwerpen uit het Dag van de Architectuurtijdschrift 2011.
'Antwerps stadsbouwmeester Kristiaan Borret is ervan overtuigd dat wonen in ’t Stad meer kwaliteiten te bieden heeft dan een ‘energiezuinige’ villa op het platteland. Samen met Borret werpt het VAi een blik op de stedenbouwkundige ontwikkelingen van de ‘koekenstad’. Een stad waar volgens de stadsbouwmeester alternatieve woonvormen, meervoudig ruimtegebruik en participatie steeds meer aandacht krijgen.'
- Meer over het thema duurzaamheid uit het Dag van de Architectuurtijdschrift 2011.
'Christoph Grafe, directeur van het VAi (Vlaams Architectuurinstituut) en Denis Dujardin, landschapsarchitect en docent stedenbouw, pleiten voor een culturele benadering van het begrip ‘duurzaamheid’. Zij beschouwen de duurzaamheidsgedachte ruimer dan een puur technologische revolutie en willen naar een mentaliteitswijziging die ons aanzet creatiever en zuiniger om te gaan met onze leefomgeving.'
- Verdickt & Verdickt Architecten.

Architectenbureau: 

Verdickt & Verdickt Architecten

Taal: 

Nederlands

Straat: 

Viaduct-Dam z/n

Postcode: 

2 060

Gemeente: 

Antwerpen

Land: 

België

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub