Reconversie Drukkerij, Antwerpen

Reconversie Drukkerij, Antwerpen - Collectief Noord - (c) Filip Dujardin
Reconversie Drukkerij, Antwerpen - Collectief Noord - (c) Liesbet Goetschalckx
Reconversie Drukkerij, Antwerpen - Collectief Noord - (c) Liesbet Goetschalckx
Reconversie Drukkerij, Antwerpen - Collectief Noord - (c) Liesbet Goetschalckx
Reconversie Drukkerij, Antwerpen - Collectief Noord - (c) Liesbet Goetschalckx

Bouwen in een binnengebied houdt een spanning in zich. Enerzijds pleiten we voor verdichting en willen we zoveel mogelijk mensen in de stad laten wonen, maar anderzijds willen we de binnengebieden groen en open houden. De opdracht laat zich volgens Collectief Noord als een contradictie formuleren: hoe kan je door te verdichten een binnengebied ontpitten?

Bij het ontwerpen lag dus de nadruk op de open ruimte. Het was een oefening in omgekeerd ontwerpen. De bijna vanzelfsprekende oplossing bestaat eruit de rand van het terrein te bebouwen. De drie tuinpaviljoenen en woning definiëren duidelijk een kwalitatieve open ruimte ondanks - of zelfs dankzij - het verdichten van de rand. Doordat het verlies aan oppervlakte geen verlies aan ruimtelijke kwaliteit betekent, wordt het dilemma tussen verdichten en ontpitten opgeheven.

Het project voorziet in drie tuinpaviljoenen/woningen, een poortwoning, kantoor en garage. De tuinpaviljoenen zijn bijna identiek. De gevel is opgebouwd uit betonnen claustrablokken die doen denken aan de ornamentiek van Wright en Sullivan. Op het dak van elk paviljoen is er een dakpaviljoen. De garage ligt in het verlengde van de doorrit en biedt plaats aan 4 wagens. Door de wagens binnen te stallen blijft het groene karakter van de binnentuin bewaard. De kantoorruimte ligt in de langse zijde van het terrein en is volledig noord geörienteerd. Ze is voorzien van eigen berging en sanitair.

Dit gebouw is gepubliceerd in het Architectuurboek Vlaanderen editie 2014. Architectuur middenin. De tekst werd ons aangeleverd door het architectuurbureau. 

Architectenbureau: 

Collectief Noord

Ontwerpers: 

Collectief Noord
Erik Wieërs, Christopher Paesbrugghe, Dirk Somers, Elke Hoendervangers, Sarah Poot, Peter Wils

Opdrachtgever: 

Collectief Noord architecten

Taal: 

Nederlands, Engels

Straat: 

Lange Beeldekensstraat

Nummer: 

104

Gemeente: 

Antwerpen

Land: 

België

Datum oplevering: 

2013

Oppervlakte: 

960 m²

Volume: 

2 940 m³

Totale bouwkost: 

1 200 000 €, excl. BTW

Totale bouwkost per m2: 

1 250 €, excl. BTW

Studiebureaus: 

Util Structuurstudies

Hoofdaannemers: 

Constructief bvba

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners