Residentie Krekenhof

Residentie Krekenhof © Lams - Van Mieghem Architecten
Residentie Krekenhof © Lams - Van Mieghem Architecten
Residentie Krekenhof © Lams - Van Mieghem Architecten
Residentie Krekenhof © Lams - Van Mieghem Architecten
Residentie Krekenhof © Lams - Van Mieghem Architecten

Dit inbreidingsproject combineert een centrale ligging met kwalitatief wonen en een schitterende afwerking. 

Dit project werd opengesteld op de Dag van de Architectuur 2011.

Meer info:
- Meer over architectuur aan de kust uit het Dag van de Architectuurtijdschrift 2011.
De Belgische kust, een architecturaal en stedenbouwkundig buitenbeentje? We vroegen het aan Marc Martens, architect/ruimtelijk planner, zaakvoerder van het bureau voor architectuur & planning (ba-p) en bezieler van de studie ‘(Beeld)kwaliteit aan de kust –tussen behoud en ontwikkeling’. Hij pleit voor een ruimtelijk ontwerp voor de gehele kustlijn. 'Er zou voor de kust een strategisch structuurplan moeten worden ontwikkeld, naar analogie met dat van Antwerpen.'
-
Meer over het thema groepswoningbouw uit het Dag van de Architectuurtijdschrift 2011.
'De huidige trend tot collectief wonen focust nog te veel op de woonobjecten zelf, en te weinig op de woonomgeving.' Met die vaststelling wil Vlaams Bouwmeester, Peter Swinnen de Vlaamse regering aansporen om een degelijk kader te voorzien voor duurzame groepswoningbouw. Tijdens een gesprek met Christoph Grafe, directeur van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi), kijkt Swinnen naar een maatschappij waar het belang van collectief wonen toeneemt.
- Krekenhof.

Architectenbureau: 

Lams - Van Mieghem Architecten

Taal: 

Nederlands

Straat: 

IJzerwegstraat

Nummer: 

2

Postcode: 

8 400

Gemeente: 

Oostende

Land: 

België

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub