Stadshal en Centrumpleinen, Gent

Stadshal en Centrumpleinen, Gent - rdvh - Foto Marc De Blieck (c) Robbrecht & Daem architects
Stadshal en Centrumpleinen, Gent - rdvh - Foto Marc De Blieck (c) Robbrecht & Daem architects
Stadshal en Centrumpleinen, Gent - rdvh
Stadshal en Centrumpleinen, Gent - rdvh
Stadshal en Centrumpleinen, Gent - rdvh

Na afbraakcampagnes in 1913 en in de jaren ’60 was het historische hart van Gent decennia lang tot een troosteloze parkeerplek verworden. Robbrecht en Daem & Marie-José Van Hee stelden in 2 opeenvolgende wedstrijden tussen 1996 en 2005 hun eigen programma voor tegen de initiële wedstrijdvraag in.


Door het minutieus positioneren van een stadshal, herstructureren zij deze leemte en worden oude onherkenbare stedelijke ruimtes hersteld. Het project voorziet tevens in een nieuwe lagergelegen ‘green’ die aansluit op een brasserie, fietsenstallingen, publiek sanitair die onder de stadshal en omgevende pleinen ingeschoven worden.


Als stedelijk interieur omhult haar binnenzijde de passant met een tweeledig gemoduleerd houten plafond waar honderden raampjes licht binnen strooien. De buitenzijde lijkt zich door een eveneens houten, bijna bescheiden, afwerking een respectvolle rol aan te meten ten opzichte van de edelere historische gebouwen van steen. Een glazen omhulling beschermt het hout en geeft het een zachte glans.

Dit gebouw is gepubliceerd in het Architectuurboek Vlaanderen editie 2014. Architectuur middenin. De tekst werd ons aangeleverd door het architectuurbureau. 

Architectenbureau: 

Robbrecht en Daem architecten
Marie-José Van Hee architecten

Ontwerpers: 

Robbrecht en Daem architecten
Marie-José Van Hee architecten

Opdrachtgever: 

Stad Gent

Taal: 

Nederlands, Engels

Straat: 

Korenmarkt, E. Braunplein, Gouden Leeuwplein, Poeljemarkt, Botermarkt, Cataloniënstraat, Klein Turkije, Stadhuissteeg

Gemeente: 

Gent

Land: 

België

Datum oplevering: 

2013

Studiebureaus: 

BAS - Dirk Jaspaert, Ingenieur Stabiliteit
Studiebureau Boydens, Ingenieur Technieken
Wirtz International, Landschap
Technum-Tractabel-Engineering, Infrastructuur
Marianne France

Hoofdaannemers: 

THV Kobra2 (Besix-Stadsbader)

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners