Stadswijk 't Groen Kwartier

Groen Kwartier, Antwerpen, (c) Toon Grobet
Groen Kwartier © 360 Architecten, Beel & Achtergael Architecten, Huiswerk Architecten
Groen Kwartier © 360 Architecten, Beel & Achtergael Architecten, Huiswerk Architecten
Groen Kwartier © 360 Architecten, Beel & Achtergael Architecten, Huiswerk Architecten
Groen Kwartier © 360 Architecten, Beel & Achtergael Architecten, Huiswerk Architecten
Groen Kwartier © 360 Architecten, Beel & Achtergael Architecten, Huiswerk Architecten
Groen Kwartier © 360 Architecten, Beel & Achtergael Architecten, Huiswerk Architecten
Groen Kwartier, interieur © B-bis architecten
Groen Kwartier, interieur © B-bis architecten
Groen Kwartier, interieur © B-bis architecten
Groen Kwartier © 360 Architecten, Beel & Achtergael Architecten, Huiswerk Architecten
Groen Kwartier, Antwerpen, (c) Toon Grobet
Groen Kwartier, Antwerpen, (c) Toon Grobet

Een 19de eeuws militair hospitaal wordt omgetoverd tot een groene woonoase van 7ha, middenin de stad. Kazernegebouwen worden herbestemd tot chique lofts, appartementen en sociale woningen.

Ondanks de hoge woonconcentratie blijft het Groen Kwartier een open ruimte en wordt het een volledig openbaar domein. Niet enkel de toekomstige bewoners, maar de hele omliggende buurt krijgt er een groene long bij. Herbestemming en recuperatie van afbraakmateriaal in o.a. de onderfundering van de wegenis zorgt voor heel wat minder transport. Het zijn deze bergen gebroken puin die reeds lange tijd op de site liggen en in elke fase aangewend worden. De verharding op de site wordt sterk beperkt waardoor het grondwater maximaal infiltreert. Bovendien worden de gebouwen zo energiezuinigmogelijk gebouwd.

Dit project werd opengesteld op de Dag van de Architectuur 2011 en gepubliceerd in het Architectuurboek Vlaanderen N°12. Architectuur op maat.

Meer info:
- Meer over architectuur in Antwerpen uit het Dag van de Architectuurtijdschrift 2011.
'Antwerps stadsbouwmeester Kristiaan Borret is ervan overtuigd dat wonen in ’t Stad meer kwaliteiten te bieden heeft dan een ‘energiezuinige’ villa op het platteland. Samen met Borret werpt het VAi een blik op de stedenbouwkundige ontwikkelingen van de ‘koekenstad’. Een stad waar volgens de stadsbouwmeester alternatieve woonvormen, meervoudig ruimtegebruik en participatie steeds meer aandacht krijgen.'
-
Meer over het thema duurzaamheid uit het Dag van de Architectuurtijdschrift 2011.
'Christoph Grafe, directeur van het VAi (Vlaams Architectuurinstituut) en Denis Dujardin, landschapsarchitect en docent stedenbouw, pleiten voor een culturele benadering van het begrip ‘duurzaamheid’. Zij beschouwen de duurzaamheidsgedachte ruimer dan een puur technologische revolutie en willen naar een mentaliteitswijziging die ons aanzet creatiever en zuiniger om te gaan met onze leefomgeving.'
-
Meer over het thema participatie uit het Dag van de Architectuurtijdschrift 2011.
'Architecten en beleidsmakers zien alsmaar meer het belang in van de zogenaamde participatieaanpak tijdens het ontwerpproces. Waar de wisselwerking tussen architect en bouwheer de logica zelve is, wordt de directe en indirecte gebruiker steeds meer betrokken. Jo Berben (a2o-architecten), Kristiaan Borret (Antwerps stadsbouwmeester) en Jo Lefebure (hoofd Cel Architectuur Gent) over hun ervaring met participatieprojecten.'
-
Meer over het thema groepswoningbouw uit het Dag van de Architectuurtijdschrift 2011.
'De huidige trend tot collectief wonen focust nog te veel op de woonobjecten zelf, en te weinig op de woonomgeving.' Met die vaststelling wil Vlaams Bouwmeester, Peter Swinnen de Vlaamse regering aansporen om een degelijk kader te voorzien voor duurzame groepswoningbouw. Tijdens een gesprek met Christoph Grafe, directeur van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi), kijkt Swinnen naar een maatschappij waar het belang van collectief wonen toeneemt.
- Groen Kwartier.
- Beel & Achtergael architecten.

Architectenbureau: 

360 architecten
Beel & Achtergael Architects
Huiswerk architecten

Taal: 

Nederlands

Straat: 

Marialei

Postcode: 

2 018

Gemeente: 

Antwerpen

Land: 

België

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub