't Klein Atheneum - BS, MS, CLB Tienen

't Klein Atheneum - BS, MS, CLB Tienen © SSA/XX
't Klein Atheneum - BS, MS, CLB Tienen © SSA/XX
't Klein Atheneum - BS, MS, CLB Tienen © SSA/XX
't Klein Atheneum - BS, MS, CLB Tienen SSA/XX © Jan Kempenaers
't Klein Atheneum - BS, MS, CLB Tienen SSA/XX © Jan Kempenaers

Het ‘Klein Atheneum - BS, MS, CLB’ is een schoolgebouwencomplex gelegen in de Oude Vestenstraat te Tienen. Het project is gerealiseerd door ssa/xx-architecten. De aanvang van de eerste ontwerpschetsen dateert van oktober 2003 en is gerealiseerd in mei 2010.

Het project, bestaande uit een gedeelte nieuwbouw en renovatie, ontstond vanuit een wedstrijd op uitnodiging van een Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester in opdracht van Gemeenschapsonderwijs –IRO. Deze wedstrijd werd uitgeroepen omdat het gebouwencomplex van 't Klein Atheneum' getuigde van een onoverzichtelijk agglomeraat van gebouwen waarvan vele delen verwaarloosd waren, onveilig verklaard werden en sommige zelfs onbereikbaar voor hulpdiensten. De voornaamste aandachtspunten van het project waren dan ook het verzekeren van een veilige toegang, het verbeteren van de interne circulatie, het faciliteren van evacuatie en hulp, het optimaliseren van het gebruik van de buitenruimte en het herkenbaar maken van de school als een entiteit.

Om een leesbaar en communiceerbaar geheel te creëren, werd er een gedeelte afgebroken en werd er een nieuwbouw geplaatst. Dit nieuwe kleuterblok, vooraan de straat, is opgebouwd uit gradueel verspringende vloerplaten die toelaat verschillende verbindingen te maken met het hele complex. Het wordt onder meer verbonden via een corridor met de nieuwe achterbouw, waar een achttal lokalen voorzien zijn. De speelplaats helt over de nieuwe, toegankelijkere en gebruiksvriendelijke garage die in verbinding staat met de originele garage. 

De klassenbeuk, gelegen tussen de nieuwe kleutervleugel en het behouden gedeelte, kan naargelang de behoeften gebruikt worden, zowel door de basisschool, de middenschool als door het aanliggende atheneum. Door het creëren van de twee nieuwe openingen in het straatbeeld wordt het publieke karakter van de school geaccentueerd en de volumetrie verstrerkt. De leesbaarheid vanuit de straat en de relatie tussen het schoolcomplex en de straat wordt zo verbeterd. 

De twee nieuwe toegangen herorganiseren het gebouwencomplex rond de twee grote voorpleinen van de school. Door hun rechtstreekse verbinding met de straat wordt een vlotte en veilige toegang tot het complex verzekert. De verschillende circulatieroutes komen intern samen op een centraa lpunt van de verschillende vleugels, waar een bestaande trapkoker de verdere circulatie doorheen de gebouwen verzekert.

Bron: deze projectbeschrijving is gebaseerd op de projecttekst van de architecten en een architectuurkritiektekst van Gregory Boel (3de bachelor architectuur van de Artesis Hogeschool).

Architectenbureau: 

SSA/XX

Ontwerpers: 

Guy Châtel, Kris Coremans i.s.m. Bureau Bouwtechniek
BAS - Dirk Jaspaert, Leuven

Opdrachtgever: 

Het Gemeenschapsonderwijs

Taal: 

Nederlands

Straat: 

Emile Jacqumainlaan

Nummer: 

20

Postcode: 

1 000

Gemeente: 

Brussel

Land: 

België

Datum ontwerp: 

2003

Datum oplevering: 

2010

Oppervlakte: 

2 447 m²

Volume: 

3 952 m³

Totale bouwkost: 

2 093 296 €, excl. BTW

Totale bouwkost per m2: 

855 €, excl. BTW

Studiebureaus: 

technische ondersteuning & inrichtingstechnieken. Bureau Bouwtechniek, Antwerpen
stabiliteit BAS Dirk Jaspaert, Leuven

Hoofdaannemers: 

NV. Vanderstaeten, Lummen

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub