Uit het Architectuurboek N°10: Stadsontwerp Hessenberg, Nijmegen (NL)

Hessenberg te Nijmegen, awg architecten i.s.m. MTD en biq (c) Michiel De Cleene
Hessenberg te Nijmegen, awg architecten i.s.m. MTD en biq (c) Michiel De Cleene
Hessenberg te Nijmegen, awg architecten i.s.m. MTD en biq (c) Michiel De Cleene
Hessenberg te Nijmegen, awg architecten i.s.m. MTD en biq (c) Michiel De Cleene
Hessenberg te Nijmegen, awg architecten cvba (c) Stefan Muller
Hessenberg te Nijmegen, awg architecten cvba (c) Stefan Muller
Hessenberg te Nijmegen, awg architecten cvba (c) Stefan Muller
Hessenberg te Nijmegen, awg architecten cvba (c) Stefan Muller
Hessenberg te Nijmegen, awg architecten cvba (c) Stefan Muller

Het Stadsontwerp Hessenberg van awg architecten i.s.m. MTD Landschapsarchitecten en biq stadsontwerp is met een geslaagd samenspel tussen publieke en private ruimte een succesvol stadsvernieuwingsproject. Het plan voor de Hessenberg is ontwikkeld op drie parallelle maaivelden. Deze maaivelden lopen trapsgewijs op vanaf het peil van de Hessenberg, via een tussenniveau naar het peil van de Kroonstraat. In de richting parallel aan de Hessenberg zijn deze maaivelden geleidelijk en glooiend in elkaar verweven. In de richting dwars op de Hessenberg wordt het hoogteverschil herkenbaar en voelbaar genomen door middel van trappen en hellingbanen. Deze zijn gepositioneerd op de tracees van de oude gassen over het terrein. De verschillende routings werden hierdoor eenvoudig en helder in het plan gelegd.

Op de drie maaivelden staan rondom en aan het historische Weeshuis in het centrum van het plangebied alzijdige bouwmassa’s gerangschikt op een dergelijke wijze dat op de Hessenberg een netwerk van (onder-)doorgangen en opéénvolgende openbare ruimtes ontstaat. De opstelling van de bebouwing dwars op de Hessenberg laat bovendien toe de bezonning van de Hessenberg te regelen. Tegenover de doorgaande gevelwand aan de noordgevel van de Hessenberg wordt ten zuiden een afwisselend gevelprofiel gezet van bebouwing die in hoogte, profiel en rooilijn varieert.

De onderbouw van het complex kan langsheen de Hessenberg ingezet worden als een in- en uitspringende functionele plint waarin oa. kleine kantoor- en/of dienstfuncties, woon-werkcombinaties, galerijen e.d. hun plaats kunnen vinden. Sommige van deze ruimtes liggen binnen in het plan, andere spelen aan de rand dan weer een belangrijke rol in de aanhechting tussen plan en omgeving. Omgeving en plangebied schuiven hier in elkaar: de omgeving nestelt zich in de plooien van het plan.

Aan de openbare ruimte wordt vorm, schaal en karakter gegeven door de bebouwing rondom. De bebouwing is gevarieerd in de hoogte maar zoekt de referentiehoogte van het Weeshuis en de omgeving in de randen van het plan. Echter om deze aansluiting mogelijk te maken, wordt over de ruggengraat van het plan de bouwhoogte opgevoerd en dit tot negen bouwlagen in twee hoogte accenten. Het algemene planopzet zorgt ervoor dat deze hoogtes steeds genuanceerd en dus nooit confronterend ervaren worden in de openbare ruimte. De bebouwing aan de Hessenberg wordt kops en vingervormig gepositioneerd in functie van zon- en licht ten behoeve van de Hessenberg. De Hessenberg kent daarmee een open en doorbroken straatprofiel. Tenslotte helpen de drie opeenvolgende maaivelden ook in de hoogtewerking en de versterking van de ‘geografische beleving’ van de Hessenberg.

Bron: deze projectbeschrijving is gebaseerd op het artikel van Aglaée Degros (Architectuurboek Vlaanderen N°10) en op de projecttekst van de architecten.

Dit project werd gepubliceerd in Architectuurboek Vlaanderen N°10. Radicale Gemeenplaatsen. Europese architectuur uit Vlaanderen.

Architectenbureau: 

b0b Van Reeth - awg architecten
MTD Landschapsarchitecten
Saarberg, van der Scheer en Partners

Ontwerpers: 

Jan Verrelst
Filip Delanghe
bOb Van Reeth
Stefan Braun
Elke Hoornaert
Aglaia De Mulder

Opdrachtgever: 

Ontwikkelingscombinatie Hessenberg ( Heijmans VAstgoed Realisatie en Hendriks Planontwikkeling)

Taal: 

Nederlands

Straat: 

Kroonstraat

Nummer: 

148-182
DX

Postcode: 

6 511

Gemeente: 

Nijmegen

Land: 

Nederland

Datum ontwerp: 

2007

Datum oplevering: 

2010

Oppervlakte: 

24 071 m²

Volume: 

72 343 m³

Totale bouwkost: 

13 500 000 €, excl. BTW

Totale bouwkost per m2: 

560 €, excl. BTW

Studiebureaus: 

Adviseur Stabiliteit: Goudstikker-de Vries, Almere
Adviseur Installaties: Visietech, Almkerk

Hoofdaannemers: 

Bouwcombinatie Heijmans Hendriks

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners