Uitbreiding Asbestemmingsgebied Schoonselhof, Wilrijk

Schoonselhof - akb & fla - (c) Stany Dederen
Schoonselhof - akb & fla - (c) Stany Dederen
Schoonselhof - akb & fla - (c) akb & fla
Schoonselhof - akb & fla - (c) akb & fla
Schoonselhof - akb & fla - (c) akb & fla

Antwerpse Père-Lachaise breidt uit

Het Schoonselhof, de grootste begraafplaats van Antwerpen, voert een uitbreiding door van haar asbestemmingsgebied. Hiermee anticipeert de begraafplaats, waar veel beroemde personen zoals Hendrik Conscience en Paul van Ostaijen hun laatste rustplaats vinden, op de toenemende trend tot crematie. Vandaag worden maar liefst 70% van de overleden Antwerpenaren gecremeerd.

Veel meer dan een kerkhof vol monumenten

Het Schoonselhof is een beschermd parkdomein waar zich de stedelijke begraafplaats van Antwerpen bevindt. Het voormalige kasteeldomein wordt vaak het Antwerpse Père-Lachaise genoemd, omwille van zijn grafmonumenten en graven. Om te voldoen aan de toenemende vraag tot crematie ziet de begraafplaats zich echter genoodzaakt om haar imago als ‘monumentenbegraafplaats’ bij te schaven en zich meer te focussen op een laatste bestemming voor gecremeerden.

Een wei van urnen

Het oostelijk deel van het park kreeg er nieuwe strooiweiden, urnenvelden en drie columbaria (bewaarplaats voor urnen) bij. De perspectiefwerking van de bestaande structuur van lanen en verhoogde perken werd versterkt door de subtiele inplanting van twee licht verhoogde urnenvelden. De twee nieuwe columbaria werden half in een talud (hellend vlak) geschoven, zodat de weidsheid van het landschap bewaard blijft en er tegelijk een intieme buitenkamer ontstaat. AKB Architect Kristoffel Boghaert is de ontwerper van het nieuwe asbestemmingsgebied. 

Het ontwerp voor het nieuwe asbestemmingsgebied omvat 4 strooiweiden, urnengraven en columbaria (3000 ondergrondse en 3000 bovengrondse urnen). Het nieuwe asbestemmingsgebied situeert zich aan de oostelijke zijde, tussen het kasteel en het crematorium. Dit is een landschappelijk geheel van 6 perken in de vorm van een ganzepoot ('patte d’oie') en die door een centrale perspectief-­‐as met elkaar in relatie staan. Het terrein helt lichtjes af van zuid naar noord. Het ontwerp maakt een tegenbeweging van noord naar zuid: het 1° dubbelperk omvat 2 verhoogde strooiweiden, gebufferd (aan de zijde de bestaande crematoriumovens) door een keermuurgebouw met groot columbarium (fase 2). Het volgende dubbel perk omvat 2 urnenvelden geörienteerd naar het zuiden, met 2 ingeschoven columbaria (fase 1). Het laatste dubbel perk omvat 2 verlaagde strooiweiden en 2 kleinere urnenvelden (fase 3). Het centrale perspectief wordt beëindigd met een ei‐vormige waterpartij.
 

Dit project werd ons bezorgd door de architecten in functie van de oproep voor het Architectuurboek Vlaanderen N° 11. Architectuur middenin. De tekst werd ons aangeleverd door de architecten.
 

Dit project werd opengesteld op de Dag van de Architectuur 2013.

Architectenbureau: 

AKB - architectuur Kristoffel Boghaert
Fondu Landscape Architects

Ontwerpers: 

Architectuur Kristoffel Boghaert
Fondu Landscape architects
UTIL Structuurstudies
Anne-Mie Havermans, kunsthistorica

Opdrachtgever: 

Stad Antwerpen

Taal: 

Nederlands, Engels

Straat: 

Krijgsbaan

Gemeente: 

Wilrijk

Land: 

België

Datum oplevering: 

2013

Studiebureaus: 

UTIL Structuurstudies, Brussel

Hoofdaannemers: 

Nys-Driessen, Dessel
Buytaert, Kruibeke

Trefwoorden: 

Tekst: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub