Voetgangersbruggen Smedenpoort, Brugge

Voetgangersbruggen Smedenpoort - Ney & Partners - (c) Ney & Partners
Voetgangersbruggen Smedenpoort - Ney & Partners - (c) Ney & Partners
Voetgangersbruggen Smedenpoort - Ney & Partners - (c) Ney & Partners

De Smedenpoort is een historische toegangspoort tot de stad Brugge uit de 13e-14e eeuw. Om een vlotte verkeersstroom van wagens, voetgangers en fietsers toe te laten tijdens piekmomenten is de smedenpoort momenteel te nauw. Met deze reden heeft de stad Brugge, in samenspraak met de Commissie Monumenten en Landschappen besloten om 2 passerelles te laten uitvoeren aan weerszijden van het bestaande gebouw.

De nieuwe passerelles dienen de sterke historische achtergrond van de omgeving te respecteren. Vanuit deze optiek is gekozen om een "promenade" aan te leggen in plaats van een "brug". Het traject is zodanig opgevat dat de nieuwe passerelles de bestaande poort en brug omarmen. Door de veelvuldige aanwezigheid van steunpunten en het structureel gebruik van de borstwering krijgen de dragende elementen beperktere afmetingen en wordt er een maximale transparantie bereikt. De draagstructuur wordt uitgevoerd in weervast staal, terwijl het loopvlak wordt uitgevoerd in beton. Er wordt sterk verwezen naar artisanaal smeedwerk in de voorgestelde detaillering en het gebruik van volle stalen staven.


Dit project werd ons bezorgd door de architecten in functie van de oproep voor het Architectuurboek Vlaanderen N° 11. Architectuur middenin. De tekst werd ons aangeleverd door de architecten.

Architectenbureau: 

Ney & Partners

Ontwerpers: 

Ney & Partners

Opdrachtgever: 

Stad Brugge, Wegendienst

Taal: 

Nederlands, Engels

Straat: 

Smedenpoort

Gemeente: 

Brugge

Land: 

België

Datum oplevering: 

2013

Oppervlakte: 

350 m²

Studiebureaus: 

Ney & Partners

Hoofdaannemers: 

Depret nv

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners