02 Fucklecorbusier / Future conflicts

12,50 €
02 Fucklecorbusier / Future conflicts

Deze publicatie is uitverkocht

Fucklecorbusier / Future conflicts is het tweede nummer in de reeks jonge architecten. Voor FLC is ‘het antwoord op een probleem van architectuur en stedenbouw niet altijd een bestemd en gebouwd programma’. In de praktijk formuleren de ontwerpers zelden een voor de hand liggend antwoord op de gestelde vraag.

Op inventieve wijze zet FLC conflicten in om standaardoplossingen te ondermijnen en gedurfde alternatieven voor te stellen. De stedenbouwkundige projecten voor Zeebrugge, Duinbergen en Oostende, die in deze publicatie uitgebreid worden besproken, illustreren hoe conflicten kunnen worden ingezet om buiten de gekende kaders van het ontwerp oplossingen te genereren. In zijn essay onderzoekt Tijl Vanmeirhaeghe de ontwerpstrategieën van FLC. Ondanks hun toevallige ligging aan de Belgische kust, stellen deze drie projecten actuele en pertinente vragen over stedenbouw en planning in Vlaanderen.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners