Achtergrond #01 - Bedrijfsgebouwen

10,00 €
Achtergrond #01 - Bedrijfsgebouwen

'Achtergrond #01 Bedrijfsgebouwen - Architectuur, landschap, economie en beleid' spitst zich toe op de bedrijvenproblematiek in West-Vlaanderen, maar de thema’s zijn illustratief voor heel Vlaanderen. De architectuur van bedrijven wordt belicht vanuit vier invalshoeken: economie, geschiedenis van het nederzettingspatroon, ontwerp en beleid.

Jo Libeer van de Kamer van Koophandel van Kortrijk situeert de behoefte aan kwalitatieve bedrijfsgebouwen vanuit de bedrijfswereld en de economische dynamiek van de regio. De onderzoeksgroep OSA van de K.U.Leuven brengt een historisch morfologische lezing van bedrijven in het landschap. Architect en stedenbouwkundige Kristiaan Borret bespreekt een aantal hedendaagse bedrijfsgebouwen die op een intelligente manier met hun omgeving omgaan. Joris Scheers van de Administratie Ruimtelijke Planning, Huisvesting en Monumentenzorg en Wilfried Vandeghinste van de Intercommunale Leiedal nemen het planningsinstrumentarium onder de loep en geven suggesties voor de toekomst. De standpunten tussen deze auteurs en een aantal externe deskundigen culmineren in een debat, dat economie, planning en architectuur met elkaar confronteert.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub