Architectuur in Vlaanderen. Jaarboek 2008-2009, editie 2010

25,00 €
Architectuur in Vlaanderen / Jaarboek 2008-2009, editie 2010

Architectuur in Vlaanderen is de titel van editie 2010 van het Jaarboek. Opnieuw een uitgave van het Vlaams Architectuurinstituut. Opnieuw een staalkaart van het beste wat architectuur in Vlaanderen te bieden heeft.

Tien redactieleden bestudeerden teksten, tekeningen en foto’s van 357 ingezonden projecten. Onbevangen en met grote interesse gingen zij op zoek naar gebouwen die uitnodigen tot kritische reflectie. Bouwwerken die blootleggen welke confrontaties architectuur aangaat. Constructies die uitblinken in de manier waarop ontwerpers hun visie op architectuur uitdragen.

Een lang proces van analyseren en discussiëren resulteerde in een selectie van 38 uitzonderlijke projecten.

De uitdagingen die Architectuur in Vlaanderen behandelt, situeren zich op het niveau van het architectuurontwerp en wat dit binnen zijn context doet. Het Jaarboek wil aangeven welke kennis er in specifieke ontwerpen wordt opgebouwd en hoe die kennis kan bijdragen tot het architectuurbedrijf in Vlaanderen. Stuk voor stuk, of soms samengebracht in één typologische familie, krijgen de gepubliceerde projecten een grondige analyse onder de vorm van een persoonlijke architectuurkritiek van redactieleden of buitenlandse gastauteurs.

Een belangrijk thema daarbij is de nood aan typologisch onderzoek voor publieke en semipublieke gebouwen. Hoe kan architectuur maatschappelijke betekenis uitdrukken wanneer zij politiekantoren, crematoria en culturele centra huisvest? Welk antwoord formuleren architecten op precaire vragen als opvangtehuizen voor jongeren en mensen die niet helemaal sociaal aangepast zijn, maar toch letterlijk en fysiek een plaats en een huis moeten krijgen? Hoe pakken zij de complexe programma’s voor de zieken- en zorgsector, onderworpen aan een eigen logica en financieringssystemen, aan?

Steeds opnieuw blijken architecten een bijzondere knowhow te ontwikkelen. De manier waarop zij deze uitdagingen aangaan - intelligent, gevoelig en met succes -  getuigt niet alleen van grote vakkennis maar toont aan dat zij complexe opdrachten niet uit de weg gaan. Zij weten wat architectuur aan kan, waar vorm en esthetiek op hun plaats zijn en waar niet. 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners