Een nieuwe aanpak voor landelijke wegen

Het functietoekenningsplan
cover Landelijke wegen

Iedere Vlaamse gemeente heeft landelijke wegen, die alsmaar intensiever en diverser gebruikt worden. Niet alleen is er meer landbouwverkeer, fiets- en wandelroutes hebben ook aan populariteit gewonnen. Dit zorgt voor verkeersonveilige situaties en doet de onderhoudskosten toenemen. Een vraag die steeds belangrijker wordt, is dan ook hoe deze landelijke wegen veilig ingericht en efficiënt beheerd kunnen worden. Het functietoekenningsplan, uitgewerkt door de Vlaamse Landmaatschappij met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, biedt hierop een antwoord.

Het boek 'Een nieuwe aanpak voor landelijke wegen. Het functietoekenningsplan' licht het functietoekenningsplan op een toegankelijke manier toe door middel van talrijke illustraties. Iedereen, van ruimtelijke planners en verkeersdeskundigen tot bouwkundigen en architecten, die op een toekomstgerichte manier om wil gaan met het landelijk wegennet vindt in deze publicatie inspiratie om aan de slag te gaan.

De publicatie biedt een antwoord op volgende vragen:
• Hoe ontwikkel je een visie, rekening houdend met de ruimtelijke structuur en de verkeerssituatie?
• Hoe baken je mobiliteitskamers af en hoe worden deze ontsloten?
• Welke signalisatie is er nodig en hoe moet deze aangebracht worden?
• Welke snelheidsminderende maatregelen kan je nemen?
• Welke materialen gebruik je het best in welke situatie?
• Waar kan je inspiratie opdoen?

Een publicatie van uitgeverij Politeia, de Vereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

De publicatie kan besteld worden op de website van Politeia, per e-mail of per fax (02 289 26 19).

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub