Europa

Europese Raad en Raad van de Europese Unie
cover Europa

Het nieuwe hoofdkantoor van de Europese Raad is een project van architectenbureau Philippe Samyn & Partners. In het gebouw Europa zullen in de toekomst de 'Europese toppen' plaatsvinden: de regelmatige ontmoetingen tussen staatshoofden en regeringsleiders van de achtentwintig lidstaten van de Europese Unie. Europa zal ook de nieuwe zetel zijn voor de Raad van de Europese Unie, de echte 'ministerraad' waarin de regeringsleden van de verschillende lidstaten samen overleggen.

Europa is een nieuw gebouw. Het integreert de beschermde gevels van de voormalige Résidence Palace, in 1927 gebouwd door Michel Polak, in een architecturaal hoogstaande nieuwbouw in het hart van de Europese wijk, een plaats die zindert van de dringendste bekommernissen van vandaag, zowel op democratisch als op ecologisch vlak.

Het ontwerp van dit nieuwe geheel, dat blijk geeft van enorme technische en artistieke virtuositeit, verdiende het om beschreven en toegelicht te worden nog voor het gebouw wordt opgeleverd: dit boek is dus zowel een analyse van een project als het verhaal van een grote bouwwerf.

Over de auteurs

Jean Attali, doctor in de filosofie, doceert stedenbouwkunde en stadsontwikkeling aan de Ecole nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais.

Philippe Samyn is burgerlijk bouwkundig ingenieur, architect, stedenbouwkundige en doctor in de toegepaste wetenschappen. In 1980 richtte hij het architecten- en ingenieursbureau Philippe Samyn and Partners op.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners