Genk, rasterstad

Genk is geen stad zoals andere steden in Vlaanderen. Zijn atypische geschiedenis en verspreide structuur vragen om een eigen ruimtelijke aanpak en een nieuw stedelijk model. De voorbije decennia heeft Genk een eigen planningstraditie ontwikkeld die leidt tot een interessante stedelijkheid. Het boek Genk, rasterstad, samengesteld door Public Space en Buur, beschrijft die zoektocht naar stedelijkheid en identiteit en brengt een ambitieuze visie voor de toekomst van de stad.

Corporate sponsors

Retail Estates

Project sponsors

Cultural partners