High-rise Housing in Europe. Current trends and future prospects

Cover - High-rise Housing in Europe. Current trends and future prospects

Dit boek wil het verhaal vertellen van hoogbouw in Europa, vanaf de eerste ideeën tot de huidige realisaties en ontwerpen voor de toekomst. Via individuele tekstbijdragen uit 15 landen wil het boek identificeren hoe de oorspronkelijke ideeën werden uitgevonden en gecommuniceerd, in welke marktcondities ze tot stand kwamen en welke landen het meest invloedrijk waren.

Er wordt gepoogd een antwoord te geven op de vraag hoe goed hoogbouw heeft kunnen inspelen op de wijzigende vragen van de voorbije 30, 40 of 50 jaar, op wat de vooruitzichten zijn voor hoogbouw in een marktgeoriënteerde omgeving, op wat de sterktes en zwaktes zijn en waar de kansen en bedreigingen liggen.

Het boek bevat 15 landenhoofdstukken (metr o.m. België en Nederland) en 3 algemene hoofdstukken.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub