Huizen

Naar een duurzame penitentiaire aanpak
cover Huizen

Het Belgische gevangeniswezen bevindt zich in een staat van bijna permanente crisis. Er bestaat bovendien een brede eensgezindheid dat onze gevangenissen niet erg geschikt zijn voor het waarmaken van hun kerntaak: het individueel en veilig voorbereiden van veroordeelden op een geslaagde terugkeer in de maatschappij.

Vandaar dat enkele mensen uit de gevangeniswereld binnen het project 'Gedifferentieerde strafuitvoering', in de schoot van de Liga voor Mensenrechten, op zoek zijn gegaan naar werkbare alternatieven, samen met wetenschappers, studenten, politici, architecten en gedetineerden.

De publicatie 'Huizen - Naar een duurzame penitentiaire aanpak' presenteert hun concrete besluiten en uitgewerkte pilootprojecten waarvoor ze nu een figuurlijke 'bouwvergunning' vragen. Het klassieke gevangenisconcept wordt verlaten; in de plaats komen Detentiehuizen die niet alleen kleiner zijn, maar van elkaar verschillen in veiligheidsniveau, aanpak en aanbod en beter vervlochten zijn in het maatschappelijk weefsel. Huizen biedt infrastructurele antwoorden, een personeelsplan, juridische voorstellen, plannen, maquettes, berekeningen en tabellen. Er is ook heel wat aandacht voor eventuele weerstanden: de veronderstelde meerkost van kleinschalige detentie of het 'not in my backyard' syndroom.

Huizen is een vernieuwend en inspirerend referentiewerk voor wie zich betrokken voelt bij de problematiek van detentie in de (nabije) toekomst: federale, gewestelijke en lokale beleidsmakers, stadsplanners en projectontwikkelaars, magistraten en advocaten, architecten en ingenieurs, juristen en criminologen, maatschappelijk werkers, penitentiair personeel, justitieassistenten, justitieel welzijnswerkers, forensische behandelaars, onderzoekers en studenten.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub