Jaarboek Architectuur Vlaanderen 2002-2003

10,00 €
Jaarboek 2002-2003

Deze publicatie belicht nieuwe culturele infrastructuur, binnenstedelijke woonvormen, de relatie tussen identiteit en architectuur, het stedelijk en compact wonen en een pleidooi voor architectuurontwerp als vorm van onderzoek. De thema’s zijn afgeleid van de 15 geselecteerde projecten.

Het Jaarboek Architectuur Vlaanderen verscheen in 2004 voor de zesde maal, en voor het eerst als uitgave van het Vlaams Architectuurinstituut. Het Jaarboek biedt een tweejaarlijks overzicht van de recente ontwikkelingen in de architectuur in Vlaanderen. De editie 2004 stelt een selectie van 15 gebouwen voor aan de hand van heldere projectbeschrijvingen en uitgebreid beeldmateriaal. Het boek wordt aangevuld met een aantal artikels rondom thema’s die via de ingezonden projecten naar boven kwamen drijven. Zo bespreekt Akos Moravánszky aan de hand van het Brugse Concertgebouw de vorming van identiteit als het resultaat van een veelzijdige en complexe historische constructie. Wouter Davidts biedt een confronterende doorlichting van de culturele infrastructuur in Vlaanderen van de laatste 10 jaar. William Mann gaat in op stedelijk wonen met landelijke kwaliteit of de relativiteit van dichtheid, en Tom Avermaete voert een pleidooi voor het architectuurontwerp als een vorm van (stads)onderzoek.

Traditioneel bevat het boek verder een overzicht van publicaties, tentoonstellingen, lezingen, wedstrijden en architectuurprijzen. Door dit alles is het jaarboek een waardevolle bron van informatie en vormt het een aanzet voor de ontwikkeling van het architectuurdebat in Vlaanderen. 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub