Jaarboek Architectuur Vlaanderen 2004-2005

editie 2006
10,00 €

Het Jaarboek Architectuur Vlaanderen 2004-2005 verscheen eind juni 2006 voor de zevende maal. Wat opviel bij de selectie van de 34 projecten is de ‘intensive care’ die besteed wordt aan de projecten en het toenemende belang van het proces en van strategieën bij de confrontatie met beperkte budgetten, met tijdsplanning en met strikte randvoorwaarden. Architecten worden meer en meer procesbegeleiders van een scenario dat zelden ten volle wordt gerealiseerd. Architectuur is een ‘work in progress’. Vanuit deze vaststellingen en vanuit   de ambitie om een breder publiek te sensibiliseren, brengt de redactie de fascinaties, de strategieën en het vakmanschap van architecten, de beweegredenen van bouwheren en het recente architectuurbeleid in kaart.

Traditioneel bevat het boek ook een overzicht van publicaties, tentoonstellingen, lezingen, wedstrijden en architectuurprijzen. Door dit alles is het jaarboek een waardevolle bron van informatie en vormt het een aanzet voor de ontwikkeling van het architectuurdebat in Vlaanderen. Een boeiend boek voor geïnteresseerden, architecten, bouwheren en beleidsmensen!  

Ook beschikbaar in het Engels.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub