Lessenpakket Schoolmaken in architectuur

Schoolmaken in architectuur

Het VAi zet educatieve projecten rond architectuur op om kinderen en jongeren bewust te maken van hun omgeving. Samen met Terenja van Dijk en CANON Cultuurcel stelde het VAi een lessenpakket met thema’s en opdrachten rond architectuur voor de 3de graad van het secundair onderwijs samen. Het biedt de leerkrachten een handleiding aan om samen met de jongeren op zoek te gaan naar de veelzijdigheid van architectuur.

Het pakket bestaat uit een film en opdrachten en een website waar allerlei teksten tekeningen en foto’s maar ook de volledige handleiding te vinden zijn.

In de film gaat de acteur Dimitri Leue op ludieke wijze op zoek naar de verschillende verhalen van het Koninklijk Atheneum Deurne en ontmoet een archivaris een professor en een restaurateur die zijn vragen beantwoorden. Zo belicht de film in 4 hoofdstukken het modernisme, de Vlaams bouwmeester,  de architect,  het monument en de restauratie.

De handleiding sluit aan bij de thema’s die in de film worden aangebracht. Elk thema wordt toegelicht aan de hand van een algemene tekst en gekoppeld aan een opdracht. In de lessen is er zowel aandacht voor de gevoelsmatige benadering van de ruimte

www.schoolmakeninarchitectuur.be

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners