Loci Sacri

Understanding Sacred Places
Loci Sacri. Understanding Sacred Place door Thomas Coomans e.a.

'Loci Sacri, understanding Sacred Places' is het werk van een internationaal team van historici, theologen, filosofen en kunsthistorici uit binnen- en buitenland onder de redactie van de professoren Thomas Coomans, Herman De Dijn, Jan De Maeyer, Rajesh Heynickx en Bart Verschaffel. Zij behandelen in dit werk de relatie tussen sacraliteit en architectuur en gaan in op diverse facetten van de bijzondere fascinatie die al sinds lang bestaat voor zogenaamde ‘heilige plaatsen’, waar de tijd als het ware is opgeheven. Die speciale plekken zijn het resultaat van opeenvolgende culturele ontwikkelingen en hebben vaak een veelheid van betekenissen opgebouwd. Een kwestie die brandend actueel is vermits de herbestemming van het religieuze erfgoed één van de grote uitdagingen van de toekomst zal zijn.

Het boek blijft niet alleen dicht bij ons, maar kijkt ook ver weg in tijd en ruimte. Zo komen bijvoorbeeld Monte Alban in Mexico en de Mariavereringen op de Canarische eilanden aan bod. Zelfs de literaire wereld van onder meer Chaucer en Joyce krijgt een plaats, naast dat beste bier uit Westvleteren.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub