Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen

Kansen en opgaven voor een trendbreuk in de Vlaamse woonproductie
Cover Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen

De studie Naar een visionaire woningbouw zet de contouren uit van een innovatieprogramma met als doel het stimuleren van een trendbreuk  in de Vlaamse woonproductie. De uitdagingen en knelpunten in het Vlaamse woonbeleid worden in kaart gebracht door middel van interviews en workshops met betrokken actoren. Ruimtelijke opgaven worden geformuleerd en kunnen vertaald worden naar ontwerpstudies op pilootsites, die kunnen uitmonden in concrete realisaties. Binnen deze ontwerpstudies kunnen nieuwe woonvormen, operationele strategieën en samenwerkingsverbanden worden ontwikkeld en getest, en ingezet worden als hefboom voor een trendbreuk en als inspiratie voor de nieuwe beleidsplannen in opmaak, zoals het Woonbeleidsplan en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Het onderzoek kadert in een van de doelstellingen van de Vlaams Bouwmeester om vernieuwende ruimtelijke concepten te ontwikkelen die zowel tegemoet komen aan de stijgende vraag, als een waardig alternatief bieden voor het klassieke model van de individuele vrijstaande woning. De huidige ruimtelijke en maatschappelijk uitdagingen, zoals de toenemende schaarste van open ruimte, de stijgende aandacht voor het milieu of de klimaatsverandering, vormen essentiële voorwaarden voor het ontwikkelen van nieuwe ruimtelijke modellen. De studie Naar een visionaire woningbouw is een samenwerking tussen de Architecture Workroom, Pascal De Decker (docent van de Hogescholen Gent en WenK St.-Lucas en onderzoeker verbonden aan het Steunpunt Ruimte en Wonen), Michael Ryckewaert (onderzoeker ASRO en eveneens verbonden aan het Steunpunt Ruimte en Wonen) en Dirk Somers (Bovenbouw architecten).

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners