Route N16. Public Places for Private Experience

In dit boek worden aan de hand van vier essays de grenzen en de mogelijkheden van de publieke ruimte langs de gewestweg N16 afgetast. De N16 doorkruist wat we gerust het hart van de Vlaamse nevelstad mogen noemen. Vier gemeenten: Bornem, Puurs, Willebroek en Mechelen, allen gesitueerd in de provincie Antwerpen, worden door de N16 met elkaar verbonden. Deze weg slingert door een gebied dat bijna exemplarisch is voor grote stukken van Vlaanderen: landelijk gebied, een pittoreske woonkern zonder enige moeite geflankeerd door manifeste weginfrastructuur, industriegebied, een verpauperde woonbuurt. Maar ook het ‘blanke dorp’ en de ‘gekleurde’ straat zijn erin vertegenwoordigd. Het lijkt een organisch groeiend geheel waar steeds meer mensen wonen, werken, passeren, ontspannen.

Route N16 – Public Places for Private Experience is een tentoonstellingsproject én een pragmatisch onderzoek dat de grenzen en potentialiteit(en) van de publieke ruimte langs de N16 aftast. Hiervoor worden hedendaagse architectuur en kunst aan elkaar toegewezen. Aan zes teams werd gevraagd om een werk te creëren voor een specifieke plek op het traject.

De weergave van het proces van denken en ontwerpen is even belangrijk als het tonen van de uiteindelijke ontwerpen langsheen de autobaan N16. Dit boek is daar de materialisatie van. Het is bewust geen tentoonstellingscatalogus geworden maar een werk op zich. Aan de hand van vier essays wordt telkens een ander licht geworpen op de inhoud van dit project. Het verslag van het project kan een nodige aanvulling vormen op de eerder wetenschappelijke publicaties die over de openbare ruimte in de nevelstad zijn verschenen. De publicatie heeft daarmee de kans om vanuit een concrete aanleiding – het werken aan één weg midden de Vlaamse ruit – het denken over de status van de openbare ruimte in een veel groter gebied te voeden.

Dit boek is het resultaat van een samenwerking tussen het Vlaams Architectuurinstituut en de vier opdrachtgevende cultuur- en gemeenschapscentra van Bornem, Puurs, Willebroek en Mechelen.

Lees meer over de tentoonstelling.

Te koop in de meetingpoints, de deelnemende cultuurcentra, in het VAI en de toeristische diensten Mechelen en Klein-Brabant-Vaartland.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub