Stéphane Beel Architecten : nieuwe werken & woorden

over Stéphane Beel Architecten : nieuwe werken & woorden

Zeventien projecten, geselecteerd door Mil De Kooning en Christophe Van Gerrewey, worden in deze volumineuze publicatie in detail uitgewerkt en geïllustreerd aan de hand van maquettes, plannen en schetsen van de verschillende projecten, die telkens in een essay toegelicht worden door experts als Mil De Kooning, Christophe Van Gerrewey, Geert Bekaert en Johan Lagae. 

Met foto's van onder meer Jan Kempenaers en Luca Beel.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners