Vernieuwing van de stadsvernieuwing. Pleidooi voor ontwerpkracht

Tussen 1970 en 1990 vond een ongekende vernieuwing plaats van vooroorlogse buurten in de grotere steden van Nederland. Wat begon als ‘bouwen voor de buurt’, het protest tegen grootschalige kaalslag,  kennen we nu als de ‘stadsvernieuwing’. Als het stof weer optrekt zijn wijken ingrijpend veranderd. Grote aantallen betaalbare woningen en maatschappelijke voorzieningen zijn toegevoegd. Maar verdwenen is economische bedrijvigheid en de openbare ruimte is er kwalitatief lang niet altijd op vooruit gegaan. Buurten zijn soms ook geïsoleerd geraakt van de rest van de stad. Na 1990 komen sommige van de oude stadsvernieuwingswijken in de lift en worden geliefde (en dure) woonwijken. Andere buurten blijven ondanks de vernieuwing problemen houden.

Vier buurten die geen economische ‘boom’ hebben gekregen zijn in dit boek proefgebied: Amsterdam Indische Buurt, Leiden Havenkwartier, Rotterdam Feijenoord en Den Haag Schilderswijk. Ontwerpstudies laten zien op welke wijze economie, infrastructuur en publieke ruimte de sleutels zijn voor nieuwe strategieën bij buurtverbetering.

Drie essays beschrijven de geschiedenis van de stadsvernieuwing, de opgave voor architectuur en stedenbouw en de nieuwe opties voor stedelijke vernieuwing op een moment dat de rijksoverheid is gestopt met grootschalige programma’s.

Pleidooi
De auteurs formuleerden als conclusie van hun boek een Pleidooi voor ontwerpkracht. Grootschalige ontwikkeling is stilgevallen; de stedenbouwkundige en architect zijn bevrijd van al te grote sociale ambities, maar wat is dan zijn rol. Deze tekst is gratis te downloaden

Auteurs
Henk Engel is associate professor architecture bij de TU Delft; Endry van Velzen is architect-stedenbouwkundige en partner van De Nijl Architecten; Olof van de Wal is lid van het Managementteam van Platform31.

Corporate partners

Retail Estates

Project partners

Cultural partners

hier niet aan komen aub