Handleiding architectuurarchieven

Handleiding architectuurarchieven : materiële zorg
Boek
Binnen de archieftechnische reeks over architectuurarchieven komt, na deel I : inventarisatie, een tweede deel uit dat materiële zorg als onderwerp heeft.
Handleiding architectuurarchieven: inventarisatie
Boek
Binnen Vlaamse archief- en onderzoeksinstellingen is in de voorbije jaren heel wat kennis over architectuurarchieven gegenereerd.
Handleiding architectuurarchieven: verwerven, selectie, beschrijven
Boek
Alles bewaren is niet mogelijk en ook niet wenselijk. Selecteren en vernietigen van archieven is een moeilijke maar noodzakelijke opdracht van de archivaris, en dat is niet anders voor beheerders van architectuurarchieven.

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners