Subsidies architectuur

Foto: 

Als architect kom je in aanmerking voor verschillende subsidies binnen het Kunstendecreet. Het Vlaams Architectuurinstituut maakt je graag wegwijs doorheen de verschillende mogelijkheden.

Kunstendecreet

Het Kunstendecreet regelt de ondersteuning van de professionele kunsten in Vlaanderen. Hieronder vallen o.a. de podiumkunsten, muziek, beeldende kunsten, audiovisuele kunsten, architectuur en vormgeving. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media/afdeling Kunsten staat in voor de uitvoering van het Kunstendecreet. Iedere subsidieaanvraag wordt beoordeeld door een commissie, samengesteld uit een pool van beoordelaars die benoemd werd voor een periode van vijf jaar.

Subsidies

Hieronder vind je een overzicht van de subsidies binnen het Kunstendecreet waarvoor je als architect in aanmerking komt. Lees voor een gedetailleerde omschrijving van de subsidie en de beoordelingscriteria deze informatiebundel.

Projectsubsidie
Deze subsidie biedt ondersteuning bij verschillende initiatieven die in tijd en doelstelling beperkt zijn. Aan het project is steeds een presentatieluik verbonden. Lees meer

Opgelet: de indiendata voor een subsidieaanvraag werden gewijzigd. De drie aanvraagrondes (15/01, 15/05 en 15/09) werden herleid tot twee aanvraagrondes:

  • 15 september voor projecten en beurzen die starten in de eerste jaarhelft van het volgende jaar (beslissing ten laatste tegen 15 januari 2019)
  • 15 maart voor projecten en beurzen die starten in de tweede jaarhelft van hetzelfde jaar (beslissing ten laatste tegen 15 juli 2019).


Dankzij de overgangsmaatregel kan je nog eenmaal een subsidieaanvraag indienen op 15 januari, voor een bedrag tot en met 15.000 euro.

Beurs
Deze subsidie biedt ruimte tot ontwikkeling en verdieping van de kunstenaarspraktijk. In tegenstelling tot de projectsubsidie wordt hier geen concreet resultaat verwacht. Lees meer

Opgelet: de indiendata voor een subsidieaanvraag werden gewijzigd. De drie aanvraagrondes (15/01, 15/05 en 15/09) werden herleid tot twee aanvraagrondes:

  • 15 september voor projecten en beurzen die starten in de eerste jaarhelft van het volgende jaar (beslissing ten laatste tegen 15 januari 2019)
  • 15 maart voor projecten en beurzen die starten in de tweede jaarhelft van hetzelfde jaar (beslissing ten laatste tegen 15 juli 2019).


Dankzij de overgangsmaatregel kan je nog eenmaal een subsidieaanvraag indienen op 15 januari, voor een bedrag tot en met 15.000 euro.

Tussenkomst voor een buitenlands publiek presentatiemoment
Deze subsidie biedt ondersteuning bij een deelname aan een project in het buitenland. Om in aanmerking te komen voor de subsidie is een actieve deelname aan het project vereist. Lees meer

Indiendata:

  • Minstens twee maanden voor aanvang.


Residentietoelage
Architecten en ontwerpers kunnen zich kandidaat stellen voor een verblijf in een van de residenties waarmee de Vlaamse overheid een overeenkomst heeft. Lees meer

Indiendata:

  • Zes maanden voor aanvang van de residentie naar keuze.


Doorbraaktrajecten voor kunstenaars
Deze subsidie biedt ondersteuning bij een internationale doorbraak. De beoogde doorbraak mikt op minstens één land buiten België. Lees meer

Indiendata:

  • Nog niet bekend


Kunstenaarstoelage
Deze toelage is geen subsidie maar een tijdelijk overbruggingskrediet. In tegenstelling tot subsidies moet deze toelage binnen de vijf jaar worden terugbetaald. Lees meer

Indiendata:

  • Het hele jaar door.


Aanvraag

Een aanvraag binnen het Kunstendecreet dien je in via de webapplicatie KIOSK. Download hier de gebruiksaanwijzing.


Subsidiebeslissingen

Bekijk hier de subsidies die de afgelopen jaren werden toegekend.


Meer informatie

Kunstenpunt
Kunstenpunt is een interface voor de kunsten uit Vlaanderen en Brussel. Ook als architect kan je hier terecht met vragen.

Algemene informatie over het kunstenaarschap vind je in de Gids voor kunstenaars.

Meer informatie over subsidiekanalen vind je in de Wegwijzer.

Meer informatie over de subsidies binnen het Kunstendecreet vind je hier. Bekijk deze pagina zeker voor verdere toelichting van de functies en criteria waaraan belang wordt gehecht bij een aanvraag.

Kunstenpunt organiseert een infosessie in iedere aanloop naar de indiendata voor beurzen en projecten (15/1, 15/5, 15/9). We raden aan deze sessie te volgen ter voorbereiding van je aanvraag. Bekijk voor concrete data de kalender van Kunstenpunt.

Nood aan een klankbord om je eigen aanvraag te situeren binnen het Kunstendecreet? Ook hiervoor kan je terecht bij Kunstenpunt. Mail of bel (02 274 17 60) voor een antwoord op je specifieke vraag. Opgelet: maatwerk zoals aanvraagdossiers nalezen, begrotingen maken, contracten of statuten opstellen, behoren niet tot de opdracht van het steunpunt.

Cultuurloket
Met vragen over onder meer werken, ondernemen en financieren binnen de culturele sector kan je terecht bij Cultuurloket. Zij bieden een online kennisbank met actuele informatie, persoonlijk advies en infosessies.

Departement Cultuur Jeugd Media
Met vragen over de regelgeving binnen het Kunstendecreet kan je terecht bij het Departement Cultuur Jeugd Media, via e-mail of telefonisch (02 553 68 68).

Vlaams Architectuurinstituut
Niet gevonden wat je zoekt? Contacteer Rosan Meijer via e-mail of telefonisch (03 242 89 65).

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners