Bouwmeesters

Krantenartikel
Sinds hij in september vorig jaar aan de slag ging als nieuwe Vlaamse bouwmeester houdt architect en hoogleraar Leo Van Broeck in de media en op lezingen geregeld een pleidooi voor meer open ruimte en voor de verdichting van stad en dorp.
Activiteit
Archipel organiseert op 2 maart het debat 'Impact van een visie', over het bouwmeesterschap in Vlaanderen, met bOb Van Reeth en Leo Van Broeck.
Nieuws
Uit een zeventigtal kandidaten werden vier deskundigen met uiteenlopende profielen weerhouden.
Nieuws
Gent wil vanaf 1 oktober 2017 een onafhankelijke stadsbouwmeester die de ruimtelijke kwaliteit moet verbeteren. Een gemeenteraadscommissie besliste op 12 januari om een vacature uit te schrijven.
Krantenartikel
Op 1 oktober moet de eerste Gentse stadsbouwmeester aan de slag. De vacature is klaar. Nu nog ­iemand vinden voor die topbaan, want de vereisten zijn niet min.
Krantenartikel
De Optima-commissie toonde aan dat een bouwmeester geen overbodige luxe is in Gent.
Boek
b0b Van Reeth. Eminent architect met iconische ontwerpen, intelligent bouwmeester van Vlaanderen en Antwerpen, maar vooral wijs denker en prater.
Nieuws
Het team van de Brusselse bouwmeester maakte de afgelopen maanden heel wat veranderingen door. Nieuwe collega's, een verhuizing, een nieuwe organisatie ... De langverwachte versterking van het team is rond: ze groeien van 5 naar 14 personen.
Krantenartikel
Een stadsbouwmeester en een nieuwe gedragscode: daarmee lijkt de Gentse politiek over een week een einde te willen maken aan de Optima-affaire. En burgemeester Daniël Termont (SP.A)?
Krantenartikel
Bouwmeester Leo Van Broeck ziet een nieuwe toekomst voor het versnipperde Vlaanderen.

Pagina's

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners