Bouwmeesters

Vlaams Bouwmeester
Nieuws
Vlaanderen vernieuwt zijn Bouwmeester.
Nieuws
Zopas keurde de Vlaamse regering, op voorstel van minister-president Geert Bourgeois, de conceptnota voor het vernieuwd Vlaams Bouwmeesterschap goed.
Krantenartikel
Vergeet het beeld dat ouderen in de toekomst vooral aan apps en ingewikkelde toestellen hangen. Het rusthuis van de toekomst gaat vooral over zorg die onzichtbaar in onze samenleving is genesteld.
Krantenartikel
De Vlaamse regering komt terug op haar voornemen om de functie van Vlaamse Bouwmeester af te schaffen. De nieuwe Bouwmeester zal zich wel iets meer moeten schikken naar de overheid en de bouwsector, meldde De Standaard gisteren.
Krantenartikel
Vlaanderen gaat dan toch voor één Bouwmeester, weliswaar gesteund door een adviesraad. Hij komt zelfs rechtstreeks onder de voogdij van de minister-president.
Krantenartikel
De stad Oostende wil volgend jaar starten met de bouw van een Astropolis.
Krantenartikel
Het kot was te klein toen het regeerakkoord aangaf de Bouwmeester te vervangen door een Bouwmeesterscollege. Een rapport gaat daar nu lijnrecht tegenin; deze krant kon het al inkijken.
Nieuws
Zowel Paul Vermeulen als Koen Van Synghel schreven de voorbije dagen over het belang van het Vlaams Bouwmeesterschap de voorbije 15 jaar en hoe dit Bouwmeesterschap voor meer kwaliteit in het architectuurlandschap gezorgd heeft.
Krantenartikel
In de heisa rond het ontslag van de Vlaamse Bouwmeester - onschuldig tot het tegendeel is bewezen - wordt vergeten wat deze ‘staatsdienaar’ met zijn team de afgelopen jaren realiseerde.
Krantenartikel
Het ontslag van de Vlaamse Bouwmeester Peter Swinnen, op beschuldiging van ‘belangenvermenging’, doet heel wat stof opwaaien. Maar dat mag ons niet beletten helder te denken, vindt Paul Vermeulen.

Pagina's

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub