Bouwmeesters

Krantenartikel
De interne audit die gisteren tot het ontslag van de Vlaamse Bouwmeester Peter Swinnen leidde, is doorgespeeld aan de anticorruptiedienst van de federale politie. Dat vernam De Tijd.
Nieuws
De Vlaamse regering heeft deze week aangekondigd dat de Vlaams Bouwmeester met onmiddellijke ingang ontslagen wordt; de Vlaamse Regering bevestigt dat de continuïteit van de dienst van de Vlaams Bouwmeester is gegarandeerd.
Krantenartikel
Minister van Justitie Koen Geens is bereid de Brusselse bouwmeester te betrekken bij het ontwerp van een nieuw gerechtsgebouw in Brussel.
Krantenartikel
Kristiaan Borret (48) vertrekt zonder rancune uit Antwerpen. De jaren als bouwmeester en de korte periode als universiteitsdecaan beschouwt hij als wonderjaren. Over wat er juist fout is gelopen, wil hij niet in detail treden.
Krantenartikel
Kristiaan Borret zet het nieuwe jaar in met een nieuwe job: die van bouwmeester van het Brussels Gewest. ‘Die bevolkingsexplosie komt er, maar we moeten ons niet fixeren op de cijfers.’
Krantenartikel
“In Antwerpen heeft de typische Vlaamse dorpsmentaliteit gespeeld, dat heeft mij persoonlijk hard ontgoocheld”, zegt Kristiaan Borret in het Magazine Universiteit Antwerpen dat vandaag uitkomt.
Krantenartikel
Een jaar nadat hij door het Antwerpse stadsbestuur aan de deur werd gezet mag Kristiaan Borret (48) weer aan de slag als stadsbouwmeester.
Krantenartikel
Kristiaan Borret is de nieuwe bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De stedenbouwkundige was tot februari de stadsbouwmeester van Antwerpen. Dat verhaal eindigde in mineur.
Krantenartikel
’Over vijf jaar moet je het verschil kunnen zien in de Kanaalzone’, zegt Kristiaan Borret, de nieuwe stadsbouwmeester van Brussel.
Krantenartikel
We moeten nog zeker een jaar wachten op een nieuwe stadsbouwmeester in Antwerpen. Maar geen nood: met de befaamde architecten Bob Van Reeth (71) en de Duitser Christoph Grafe (50) zorgt de stad voor een verrassende tussenoplossing.

Pagina's

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners